Mieszkańcy Ciechanowa, którzy w okresie jesienno-zimowym dokarmiają swobodnie żyjące koty, mogą otrzymać karmę dla zwierząt, którymi się opiekują. Akcję koordynuje Stowarzyszenie Pies i Spółka w ramach realizacji zadań publicznych, zleconych przez miasto. Celem inicjatywy prowadzonej w Ciechanowie jest pomoc zwierzętom w przetrwaniu chłodnych miesięcy oraz finansowe odciążenie ich społecznych opiekunów.

Miasto przekazało dotację Stowarzyszeniu Pies i Spółka w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Środki umożliwiły zakup 720 kg suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie miasta.

Od 27 listopada 2023 r. społeczni opiekunowie kotów (osoby, które nie tylko dokarmiają zwierzęta, ale też realnie troszczą się o ich dobrostan i zdrowie) będą mogły odebrać karmę bezpłatnie.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 24 listopada (od godz. 19.00). Telefon do stowarzyszenia, które koordynuje akcję i będzie wydawać karmę: +48 889 112 848.

Karma będzie wydawana od poniedziałku 27 listopada 2023 r. do wyczerpania zapasów.

Skip to content