Zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie zabudowy jednorodzinnej zbiórka będzie trwała od 16 do 23 października, na terenie zabudowy wielorodzinnej – 24 października.

W drugiej połowie października Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych będzie odbierało od mieszkańców odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Zbiórka w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się od 16 do 23 października (szczegółowy harmonogram dni odbioru dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce dla mieszkańców). Mieszkańcy bloków będą mogli oddać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe 24 października.

Odpady wielkogabarytowe (np. szafy, dywany, łóżka, fotele, biurka, krzesła) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, mikrofalówki czy telewizory) należy wystawić przed posesją (zabudowa jednorodzinna) tuż przed początkiem prowadzonej na danej ulicy zbiórki, wzdłuż drogi przejazdu pojazdu zbierającego – tak by nie powodowało to utrudnień dla ruchu. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej powinni wystawić odpady wokół pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, na terenie poszczególnych osiedli.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami pod nr tel. (23) 674 92 89.

Skip to content