Miasto pozyskało 50 tys. zł dofinansowania w konkursie grantowym na możliwość bezpłatnego testowania wybranych rozwiązań IT. Ciechanów znalazł się w grupie 7 samorządów, które otrzymały dotacje w ramach Giełdy Miejskich Technologii finansowanej z funduszy UE. Realizacja projektu inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej planowana jest do końca roku.

W trzecim naborze w Giełdzie Miejskich Technologii o otrzymanie środków ubiegało się 97 samorządów. Spośród nich wyłoniono te, które uzyskały największą liczbę punktów, obliczoną na podstawie deklarowanego zaangażowania pracowników samorządu, oczekiwanego wpływu wdrożenia na poprawę efektywności pracy urzędu oraz kompletności informacji o stosowanej w urzędzie infrastrukturze informatycznej.

Ciechanów złożył wniosek na inwentaryzację i e-kontrolę reklam w przestrzeni publicznej. Dostawcą rozwiązania będzie spółka Smart Factor, wykorzystująca autorską technologię mobilnych systemów mapowania 3D z wykorzystaniem precyzyjnego skaningu laserowego. Wykona kompleksową inwentaryzację i e-kontrolę reklam znajdujących się w przestrzeni publicznej.

Środki na testowanie wskazanego produktu informatycznego dostępnego w Giełdzie Miejskich Technologii uzyskały: Ciechanów, Gliwice, Kąty Wrocławskie, Krosno, Mysłowice, Przemyśl oraz Rzeszów.

Giełda Miejskich Technologii to platforma internetowa, która łączy firmy oferujące rozwiązania IT dla miast z samorządami, które takich technologii poszukują. Oprócz możliwości łatwego znalezienia i porównania produktów, samorządy zyskają także możliwość bezpłatnego przetestowania wybranych rozwiązań dzięki dedykowanym mikrograntom.

Giełda Miejskich Technologii jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 2014-20.

Skip to content