Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 5 będą ocieplone, zyskają m.in. nowe okna i drzwi oraz zostaną wyposażone w pompy ciepła. Termomodernizacja budynków zmieni ich estetykę oraz zwiększy efektywność energetyczną. To przełoży się na obniżenie kosztów bieżących utrzymania obu szkół. Ratusz ogłosił przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Budynki dwóch szkół podstawowych (nr 4 i nr 5) zostaną ocieplone. Wykonana będzie termoizolacja ścian zewnętrznych, izolacja dachów, izolacja termiczna podłóg na gruncie i ścian piwnic. W obu szkołach wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa. Na nową wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, w tym grzejniki. Zmodernizowana będzie instalacja ciepłej wody.

Obie szkoły zostaną wyposażone w odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i dodatkowe ogniwa fotowoltaiczne.

Zmieni się też jakość powietrza w salach gimnastycznych, gdzie zmodernizowana będzie wentylacja.

Ratusz ogłosił już postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy prac. Oferty można składać do 30 października. Wykonawca zrealizuje zadanie na podstawie dokumentacji technicznej, którą ratusz już posiada. Jej przygotowanie poprzedziły audyty energetyczne, na przeprowadzenie których miasto pozyskało prawie 180 tys. zł dotacji od samorządu województwa mazowieckiego. Środki z programu „Mazowsze dla czystego powietrza” pokryły 50% kosztów tej części zadania.

– Naszym celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz odnowa budynków wszystkich miejskich szkół. Zaczynamy od tych dwóch, gdzie według audytów notujemy najwyższą utratę ciepła. Nasi uczniowie będą mogli liczyć na komfortowe i schludne obiekty. Liczymy, że po wyłonieniu wykonawcy inwestycji oraz podpisaniu umowy będziemy mogli rozpocząć prace już wiosną przyszłego roku – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Na wykonanie termomodernizacji władze miasta pozyskały kolejne fundusze zewnętrzne. Miasto otrzymało wstępną promesę od Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości 18 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych.

Skip to content