3 października w auli PUZ odbędzie się debata z udziałem autorów „Esejów absolwentów Krasiniaka”. O Konstytucji RP i urzędzie prezydenta rozmawiać będą profesorowie: Tomasz Nałęcz, Mirosław Wyrzykowski, Janusz Zalewski.

Otwarta debata odbędzie się 3 października 2023 r. o godz. 12.30 w auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego (ul. Narutowicza).

W rozmowie wezmą udział autorzy „Esejów absolwentów Krasiniaka”, opublikowanych w 2023 r. pod red. Janusza Zalewskiego i Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Spotkanie poprowadzi ciechanowska dziennikarka Katarzyna Gumienna. Funkcję moderatora będzie pełnił prof. Janusz Zalewski.

Prof. Tomasz Nałęcz urodził się w Gołyminie w 1949 r. Był uczniem I Liceum im. Zygmunta Krasińskiego, studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł profesora i pracował aż do przejścia na emeryturę. Bada epokę walk o niepodległość i dzieje II i III Rzeczypospolitej. Z żoną napisał biografię Józefa Piłsudskiego, przetłumaczoną na rosyjski, litewski i chorwacki. Jest współautorem podręczników historii Polski oraz monografii poświęconej prezydentom III RP. W latach 1993-1997 i 2001-2005 był posłem, w drugiej kadencji wicemarszałkiem sejmu.

Prof. Mirosław Wyrzykowski urodził się w 1950 r. w Ciechanowie, gdzie uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i byłym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, w którym orzekał w latach 2001-2010. Był też zatrudniony na stanowisku profesora na uniwersytetach europejskich, m.in. w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, w Central European University w Budapeszcie oraz w Australii.

Inicjatorem wydarzenia jest prof. Janusz Zalewski, urodzony w 1949 r. w Ciechanowie. Ukończył I Liceum  Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Na Wydziale Elektrycznym tejże uczelni obronił doktorat z informatyki. Pracował w Instytutach Badań Jądrowych w Warszawie i w Świerku. Po 1989 r. pracował w laboratoriach jądrowych Superconducting Super Collider oraz Lawrence Livermore National Lab w USA, odbywał staże w centrum badań kosmicznych NASA, w laboratoriach Amerykańskich Sił Powietrznych i w Air Force Academy. Jest emerytowanym profesorem inżynierii oprogramowania na Florida Gulf Coast University i profesorem Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.

Osoby zainteresowane „Esejami absolwentów Krasiniaka” znajdą je na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Skip to content