10 lipca o godz. 17.00 w auli PUZ odbędzie się debata na temat przyszłości placu Jana Pawła II. To część procesu konsultacyjnego, który ratusz prowadzi z mieszkańcami. Do 31 lipca ciechanowianie mogą wyrazić swoją opinię na temat zwycięskiej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która zakłada rozebranie części istniejącej nawierzchni w centrum miasta i zastąpienie jej roślinnością.

To ciechanowianie zdecydują, czy chcą zmiany oblicza placu Jana Pawła II. Od lutego 2023 r. miasto prowadzi konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii mieszkańców na temat opracowanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, zakładającej rozebranie części istniejącej nawierzchni i zastąpienie jej roślinnością. Jest ona połączeniem parku oraz placu miejskiego, który nadal będzie umożliwiał organizację różnego rodzaju wydarzeń. Jej autorką jest mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Prus. Projekt poddany przez ratusz pod konsultacje społeczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. zwyciężył w konkursie architektonicznym. W składzie jury znaleźli się architekci, urbaniści, inżynierowie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

10 lipca o godz. 17.00 w auli PUZ przy ul. Narutowicza miasto zorganizuje otwartą debatę z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości na temat odbetonowania placu Jana Pawła II. Panelistami będą m.in.: Jan Mencwel (autor książki „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta.”), mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Prus (autorka zwycięskiej koncepcji konkursowej na zagospodarowanie placu Jana Pawła II w Ciechanowie), Tadeusz Pikus (ciechanowianin, działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, w latach 1999-2011 wiceprezes, potem prezes miejskiej spółki PUK) oraz Magdalena Szmit-Siewruk (ciechanowianka, architekt krajobrazu, od około 10 lat projektuje zieleń publiczną przekształcając ją stopniowo w „miasto – ogród”).

Do 31 lipca mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat zwycięskiej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Na stronie www Urzędu Miasta znajduje się elektroniczna ankieta i wizualizacje. W ankiecie umieszczono jedno pytanie: „Czy należy zmienić sposób zagospodarowania placu Jana Pawła II w Ciechanowie według opracowanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej?”

Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą przyjść osobiście do ratusza i wypełnić ankietę w wersji papierowej. Druki i urna są dostępne w Wydziale Kontaktów Społecznych (pok. 2 przy placu Jana Pawła II, poniedziałek-piątek 8.00-16.00).

Obecna forma zagospodarowania placu przed ratuszem w Ciechanowie to efekt inwestycji zrealizowanej w latach 2010-2011 r. Teren w znacznej części zabetonowano, likwidując większość istniejącej wcześniej zieleni. Rezultat znacznie podzielił ciechanowian w ocenach tej zmiany.

Skip to content