Do 19 maja można składać wnioski o usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz odbieranie odpadów z azbestem. Zadanie wykona bezpłatnie miasto. Wnioski mogą składać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe i użytkownicy ogrodów działkowych.

Mieszkańcy zainteresowani bezpłatnym usunięciem wyrobów z azbestem w 2023 r. mogą złożyć wniosek o przystąpienie do programu do 19 maja.

O zakwalifikowaniu do realizacji decyduje kolejność złożenia wniosku. Wzory są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: https://bip.umciechanow.pl/jak_zalatwic_sprawe/IMiOS_K35.html. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu, tel. 23 674 92 79, wew. 279.

Złożenie dokumentu jest konieczne do ujęcia w bilansie planowanej do usunięcia ilości wyrobów zawierających azbest, a tym samym stanowi podstawę zabezpieczenia środków finansowych na ich usunięcie i unieszkodliwienie.

Usługą zajmie się firma wybrana przez miasto w wyniku zapytania ofertowego. Ustali ona z osobami, które na dany rok zgłoszą chęć wymiany eternitowego dachu lub chcą pozbyć się znajdujących się na terenie posesji wyrobów z azbestem konkretne terminy demontażu i odbioru tych wyrobów.

W tym roku miasto otrzymało dotację na usuwanie azbestu w wysokości 20 tys. zł (40% kosztów zadania) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skip to content