Urząd Miasta wraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych po raz kolejny organizują świąteczną inicjatywę, w ramach której za makulaturę lub elektroodpady mieszkańcy Ciechanowa będą mogli otrzymać żywą choinkę. Akcja odbędzie się 16 grudnia.

Miejski samorząd zachęca ciechanowian do segregowania odpadów i premiuje tych, którzy dbają o ekologię. 16 grudnia w zamian za oddanie makulatury lub elektroodpadów można będzie odebrać drzewko w doniczce.

W tym roku do ciechanowskich domów trafi 500 świerków o wysokości 1,20 do 1,40 cm. Drzewka będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Aby odebrać choinkę należy dostarczyć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Gostkowskiej 83 w godzinach od 9.00 do 17.00.

Choinki będą mogły odbierać osoby fizyczne będące mieszkańcami Ciechanowa, nieprowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania drzewka jest dostarczenie do PSZOK co najmniej 10 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub 10 kg makulatury oraz wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dla jednego gospodarstwa domowego można odebrać jedną choinkę.

Skip to content