Z bezpłatnej usługi usuwania azbestu realizowanej przez miasto skorzystali w tym roku właściciele 53 obiektów i posesji na terenie Ciechanowa.

Od 2016 r. miasto rokrocznie pomaga mieszkańcom w pozbyciu się szkodliwego azbestu z terenu ich posesji. Zadanie jest realizowane w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Ciechanowa na lata 2016-2032”.

W tym roku azbestowe pokrycia dachowe zdemontowano z 15 budynków, a z 38 posesji odebrano już wcześniej zdemontowane. Zakres prac oszacowano na podstawie wniosków mieszkańców złożonych wiosną do ratusza przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe i użytkowników ogrodów działkowych.

Łącznie zdemontowano, usunięto i przekazano do unieszkodliwienia ponad 86 ton szkodliwych wyrobów z azbestem z 53 posesji i obiektów w Ciechanowie. Na zlecenie ratusza usługę wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński. Koszt realizacji to prawie 55 tys. zł. Ponad 38 tys. zł na ten cel miasto przeznaczyło z własnego budżetu. Ponadto ratusz pozyskał dotację w kwocie 15 948 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedstawia zielony listek leżący w niebieskim okręgu. Po prawej stronie rysunku znajduje się nazwa instytucji.
Skip to content