Nowy projekt będzie realizowany wśród uczniów pierwszych klas Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. J. Bema oraz ósmych klas ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. W. Broniewskiego. Ma za zadanie rozbudować kompetencje młodzieży w zakresie przedsiębiorczości i zachęcić nastolatków do tworzenia w niedługiej przyszłości własnych firm.

Projekt zakłada przeprowadzenie rozgrywek typu „Business Play”. To gra, będąca symulacją prowadzenia własnych firm i gospodarowania jej finansami. Dla uczniów technikum będzie atrakcyjnym poszerzeniem zakresu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, zaś dla uczniów ze szkoły podstawowej uczestnictwo to pierwszy etap zdobywania wiedzy z tej dziedziny.

Od dziś (23 marca) do 1 kwietnia organizator będzie przyjmował zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie spośród uczniów pierwszych klas technikum i ósmych klas szkoły podstawowej.

Następnie odbędzie się test, który wyłoni 30 osób mających największe predyspozycje do bycia przedsiębiorcą. Wezmą one udział w wykładach motywacyjnych na temat przedsiębiorczości. Czwartym etapem przedsięwzięcia będzie nauka budowy i zarządzania przedsiębiorstwem poprzez rozgrywkę gry planszowej.

Finałem projektu będą całodniowe rozgrywki gry „Business Play”, prowadzone przez dwóch certyfikowanych trenerów. Zwycięskie drużyny otrzymają vouchery do wykorzystania w sklepie elektronicznym.

Inicjatywa ma na celu zachęcenie młodych osób, które niebawem będą kreować swoje życie zawodowe do przedsiębiorczego myślenia, zmotywować do poszerzania swoich horyzontów i do otwierania własnych firm. Projekt umożliwi też młodzieży dostęp do podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i podniesienie u nastolatków umiejętności analitycznego myślenia, pracy w grupie oraz zarządzania czasem i ryzykiem.

Zadanie przeprowadzi Fundacja Edukacyjno-Sportowa Regeneracja, która pozyskała wsparcie finansowe od Urzędu Miasta w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

Skip to content