Miasto porządkuje teren wokół czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Obszar zostanie zagospodarowany i obsadzony zielenią, co pozwoli przywrócić funkcjonalność przestrzeni publicznej oraz poprawi estetykę tego miejsca.

Prace trwają wokół czterech budynków wielorodzinnych przy ul. 17 Stycznia 19, 21, 23 i 25. W pierwszej kolejności teren jest porządkowany. Następnie zagospodarowane zostaną tereny zielone wokół bloków.

Pojawią się trzy koliste klomby obsadzone roślinami kwitnącymi. W sąsiedztwie budynków zasiane zostaną trawniki. Wykonane będą też niskie nasadzenia m.in. roślin wieloletnich bylin, hortensji, kosodrzewiny i kwitnących astrów.

Ponadto część działek zostanie utwardzonych kruszywem, a przy budynkach 19 i 21 remont przejdą istniejące chodniki. Zamontowane będą też elementy małej architektury.

Zadanie zostało wybrane do realizacji w głosowaniu mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. Prace zakończą się wiosną tego roku.

Skip to content