Z uwagi na kończącą się 3-letnią kadencję Ciechanowskiej Rady Seniorów przeprowadzone zostaną nowe wybory. Kandydatów można zgłaszać od 19 do 29 kwietnia.

Karty zgłoszeniowe są dostępne w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta Ciechanów (pl. Jana Pawła II 6, parter, pokój nr 2) oraz na stronie internetowej urzędu: www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/seniorzy.

Kandydatów mogą zgłaszać środowiska zrzeszające seniorów (związki, stowarzyszenia, kluby) lub osoby fizyczne. W karcie zgłoszeniowej należy podać dane kandydata wraz z jego krótką biografią oraz informacją o jego doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów. W przypadku, gdy kandydat nie jest reprezentantem żadnej organizacji pozarządowej, działającej na rzecz seniorów, do karty powinna być dołączona lista poparcia 15 osób zamieszkałych na terenie Ciechanowa.

Nazwiska kandydatów zostaną opublikowane na stronie urzędu, a w maju odbędzie się spotkanie, podczas którego seniorzy wybiorą członków Rady Seniorów. Następnie na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez prezydenta rada ze swojego grona wybierze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

W Radzie Seniorów zasiada obecnie 11 osób. Rada na czas pandemii zawiesiła swoją działalność. Regularnie spotyka się w ratuszu na posiedzeniach, zgłaszała miastu swoje postulaty, działała na rzecz inicjatyw dla osób starszych. Na wniosek Rady Seniorów m.in. wprowadzona została Karta Seniora, obniżono granicę wieku (z 75 na 70 rok życia), uprawniającą do darmowych przejazdów komunikacją miejską, jak również rozpoczęto organizację „Senioraliów”. Rada wnioskowała np. o montaż nowych wiat przystankowych czy ustawianie kolejnych ławek w miejskiej przestrzeni.

Szczegółowych informacji na temat zgłoszeń do Rady udziela Wydział Kontaktów Społecznych (tel. 23 674 93 04).

Skip to content