Zakończył się ostatni etap remontu nawierzchni jezdni ul. Kolbego. Nową nawierzchnię zyskał ok 440-metrowy odcinek od ul. Z. Jelińskiej w kierunku południowym do posesji nr 61.

Jezdnia została sfrezowana, wyregulowane zostały studnie deszczowe i sanitarne oraz wpusty deszczowe. Pojawił się na niej nowy asfalt. Odcinkowo zostały wymienione także krawężniki.

Pierwszy etap remontu drogi miasto wykonało dwa lata temu. Nową nawierzchnię zyskał 200-metrowy odcinek od ul. Leśnej do ul. K. Szymanowskiego. W ubiegłym roku wyremontowano odcinek od skrzyżowania z ul. K. Szymanowskiego do ul. Z. Jelińskiej. Sfrezowano jezdnię, wykonano regulacje studni deszczowych i sanitarnych oraz wpustów deszczowych, a następnie ułożono nowy asfalt.

Skip to content