Miasto zakończyło drugi etap przebudowy ul. Dygasińskiego. Na odcinku od ul. Kargoszyńskiej do pętli miejskiej ułożono nową nawierzchnię. Powstał też chodnik oraz kanalizacja deszczowa. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania mieszkańców oraz użytkowania terenów przyległych.

Remontowi poddany został odcinek pomiędzy ul. Kargoszyńską i pętlą miejską. Na ok. 300 metrach bieżących wybudowana została kanalizacja deszczowa i przyłącza sanitarne. Powstał też chodnik z kostki brukowej oraz nowe zjazdy indywidualne do posesji. Na jezdni ułożono nową nawierzchnię oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Zrealizowane prace wymagały również przebudowy sieci teletechnicznej. Teren przyległy do drogi zagospodarowano zielenią.

W ubiegłym roku na ul. Dygasińskiego miasto wybudowało nowe oświetlenie. Drogę rozświetliło 10 lamp ledowych.

Zrealizowane prace to drugi etap przebudowy ulicy. Pierwszy (od ul. Prusa w kierunku rowu) został zakończony w 2016 roku.

Skip to content