Rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie placu Jana Pawła II w Ciechanowie. Miasto podda pod konsultacje społeczne zwycięską koncepcję. To mieszkańcy zdecydują, czy zostanie zrealizowana.

8 kwietnia 2022 r. ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie placu Jana Pawła II w Ciechanowie. Jury, w którego składzie znaleźli się architekci, urbaniści, inżynierowie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wybrało już zwycięską koncepcję. Teraz będzie ona poddana pod konsultacje społeczne i o tym, czy zostanie zrealizowana zdecydują mieszkańcy Ciechanowa.

– W 2011 r. podczas przebudowy placu przed ratuszem zlikwidowano znaczną część istniejącej wcześniej zieleni. Wtedy zabrakło ustaleń z mieszkańcami, nikt nie pytał ich o opinię na temat sposobu zagospodarowania centrum miasta. Obecnie pojawiają się regularnie postulaty wskazujące na potrzebę przynajmniej częściowego odbetonowania tego terenu. Zwycięska koncepcja, którą poddamy pod konsultacje łączy funkcje parku i placu, ale o jej realizacji zdecydują sami mieszkańcy. Nie będziemy jako miasto niczego narzucać –  podkreślił prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Konsultowana koncepcja zmiany sposobu zagospodarowania placu autorstwa mgr inż. arch. kraj. Aleksandry Prus zakłada rozebranie części istniejącej nawierzchni i zastąpienie jej roślinnością, aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną terenu. Jest połączeniem parku oraz placu miejskiego, który nadal będzie umożliwiał organizację różnego rodzaju wydarzeń.

Zakłada zagospodarowanie części obszaru jako strefy parkowej z elementami małej architektury (ławy parkowe, ławki, kosze, huśtawki, pergole, stoliki rekreacyjne oraz oświetlenie) i zachowanie istniejącej fontanny. W propozycji pojawia się atrakcyjna i bogata roślinność: nowe nasadzenia zieleni, których najważniejszym elementem są wysokie drzewa, nadające przestrzeni charakter parkowy. Pozostałe nasadzenia to krzewy, pnącza i byliny sadzone w grupach. Zieleń nie zakłóca w niej głównych ciągów pieszych oraz istniejących parkingów. Dodatkowo koncepcja zakłada rozebranie nawierzchni wokół istniejących drzew, demontaż krat osłonowych i stworzenie połączonych rabat zamiast punktowych nasadzeń, o łącznej powierzchni 770 m2. W mniejszym stopniu zmieniona miałaby być zachodnia część terenu, uwzględniając istniejący parking tworzący również przestrzeń na potrzeby imprez miejskich. Założenia projektowe uwzględniają racjonalne gospodarowanie nakładami finansowymi poprzez częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Wizualizacje są dostępne poniżej tekstu.

Konsultacje w sprawie zagospodarowania placu Jana Pawła II zgodnie z wybraną w konkursie koncepcją urbanistyczno-architektoniczną rozpoczną się po nowym roku. Będą trwały 6 miesięcy, aby jak największa liczba mieszkańców mogła wziąć w nich udział. Ich celem jest wyrażenie opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechanów na temat proponowanych zmian zagospodarowania placu.

Wypowiedzenie zdania na temat tego, czy miasto powinno realizować wybraną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną będzie odbywało się za pomocą ankiety. Jej formularz zostanie udostępniony m.in. na stronie www.umciechanow.pl i w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów. Druk będzie można otrzymać również podczas wybranych miejskich wydarzeń, na których obecni będą ankieterzy.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Ciechanów radni będą głosowali nad projetem uchwały, która określi zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji. Szczegółowe informację o konsultacjach, ich formie, miejscu i terminie rozpoczęcia określi następnie Prezydent Miasta Ciechanów w formie zarządzenia.

Plac przed dzisiejszym ratuszem powstał na przełomie XIV i XV jako rynek wzniesiony w pobliżu zamku. W czasie niemieckiej okupacji wyburzono południową pierzeję zabudowy przyrynkowej. W jej miejscu poprowadzono arterię komunikacyjną – używaną do dziś jako fragment trasy krajowej nr 60. W latach 60. XX wieku zerwano bruk rynkowy, posadzono drzewa i posiano trawniki. W 2005 r. zmieniono historyczną nazwę Rynek na plac Jana Pawła II. Ostatnia przebudowa była wykonywana ponad dekadę temu, w okresie od listopada 2010 r. do listopada 2011 r. Wtedy też zlikwidowano znaczną część istniejącej wcześniej na tym obszarze zieleni, co znacznie podzieliło opinie mieszkańców na temat formy zagospodarowania tego miejsca.

Skip to content