Po przeprowadzeniu postępowań konkursowych komisje wyłoniły kandydatów na dyrektorów czterech przedszkoli samorządowych w Ciechanowie, w tym nowo budowanego przedszkola przy ul. Szwanke. Dziś (4 maja) prezydent miasta zatwierdził kandydatury.

Od 1 września 2022 r. funkcje dyrektorów nadal pełnić będą: Renata Kowalik – Miejskie Przedszkole nr 1 (ul. Nadfosna), Barbara Derbin – Miejskie Przedszkole nr 6 (ul. Z. Herberta), Bożena Hanna Wernik – Miejskie Przedszkole nr 10 (ul. Batalionów Chłopskich).

Dyrektorem aktualnie budowanego nowego przedszkola przy ul. Szwanke zostanie Izabella Grabowska. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 zostanie powołana wcześniej z uwagi na konieczność organizacji pracy nowej placówki przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Zgodnie z przepisami kadencja dyrektorów przedszkoli trwa 5 lat.

Oferty były przyjmowane od 1 do 19 kwietnia. Komisje powołane zarządzeniem prezydenta miasta przeprowadziły konkursy 29 kwietnia.

Skip to content