Urząd Miasta dofinansuje zabiegi kastracji kotek i suczek domowych. Ich właściciele będą mogli skorzystać z 50% zniżki na zabieg i wybrane świadczenia pooperacyjne. Dodatkowo każda suczka i kotka właścicielska będzie zaczipowana. Przeprowadzane będą też zabiegi kastracji i szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących kotów miejskich, których koszt w całości pokryją środki miejskie.

Projekt zrealizuje Stowarzyszenie Pies i Spółka, które otrzymało od miasta na jego realizację środki finansowe w formie dotacji. Zadanie „Wspieramy zwierzęta” jest elementem realizacji zadań własnych gminy w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Właściciele kotek i suczek będą mogli skorzystać z dofinansowania 50% ceny zabiegu kastracji.

Poza samym zabiegiem dofinansowanie obejmuje też wizytę kwalifikacyjną w gabinecie, kubraczek pooperacyjny, zalecone przez weterynarza leki konieczne po kastracji (w tym podawane w domu leki przeciwbólowe i antybiotyk), wizytę kontrolną i zdjęcie szwów (jeśli były założone szwy nierozpuszczalne).

Kwota dofinansowania do kastracji kotki właścicielskiej (50% kosztu zabiegu) to 130 zł. W przypadku suczki domowej to 260 zł. Pozostałą część kosztu pokrywa właściciel zwierzęcia. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań czy podania niestandardowych leków, kwotę pokrywa opiekun suczki lub kotki.

Dofinansowanie do kastracji suczek otrzymają jedynie opiekunowie, którzy przedstawią aktualną opłatę podatku od posiadania psa. W celu weryfikacji do gabinetu weterynaryjnego należy dostarczyć kopię potwierdzającą dokonanie opłaty.

Zabiegi wykona wykwalifikowany personel weterynaryjny w gabinecie CAVIA przy ul. Ściegiennego 10. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie (nr tel. 600 154 446) lub e-mailowo (piesispolka@wp.pl). Kastracje będą przeprowadzane do czasu wyczerpania puli środków finansowych w projekcie.

W Ciechanowie przeprowadzane będą też zabiegi kastracji wolno żyjących kotów. Ich koszt w 100% pokryją środki miejskie.

Dodatkowo w tym roku wszystkie koty wolno żyjące będą profilaktycznie szczepione przeciwko wściekliźnie.

Projekt „Wspieramy zwierzęta” obejmuje też zakup i przekazanie w drugiej połowie roku karmy dla wolno żyjących kotów.

Kastracja zwierząt przede wszystkim pomaga zapobiegać bezdomności zwierząt i zmniejszyć liczbę tych, które są umieszczane w schroniskach. Poza aspektem humanitarnym istotny jest też ekonomiczny – jednorazowy koszt sterylizacji lub kastracji jest o wiele niższy od wydatków związanych z wyłapywaniem i żywieniem bezdomnych zwierząt oraz ich pobytem w schroniskach.

Miasto przypomina, że każda zainteresowana posiadaniem czworonoga osoba może odwiedzić Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt znajdujące się w Pawłowie, gdzie przebywają psy oczekujące na ciepły dom i kochającego opiekuna. Adopcja to przede wszystkim polepszanie dobrostanu psa, który w schronisku, pomimo utrzymywania wysokich standardów opieki nad zwierzętami, nie otrzyma wszystkiego co może zapewnić psu odpowiedzialny właściciel. Osoba chętna adoptować zwierzę jest najpierw weryfikowana pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków dla psa. Więcej informacji na temat adopcji zwierząt ze schroniska w Pawłowie: https://schronisko.pukciechanow.pl/adopcja-procedura-oraz-porady/.

Skip to content