Do 76 zwiększona została liczba miejsc w ciechanowskim żłobku miejskim. Ponadto ratusz zwiększa dofinansowanie dla niepublicznych placówek opiekujących się dziećmi do lat 3 z 200 do 275 zł miesięcznie. Miasto dopłaci też do opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych oraz dziennym opiekunom maluchów.

Zapewnienie opieki dla małych dzieci do lat 3 dla wielu rodziców i opiekunów to podstawa, by móc aktywnie działać na rynku pracy. To szczególnie istotne w okresie wzrostu kosztów życia. Miasto rozwija w związku z tym własne działania polityki prorodzinnej wprowadzając dwutorowo dwie nowości dotyczące opieki żłobkowej.

Od 1 września do 76 zwiększona zostaje liczba miejsc w miejskim żłobku. Jest to możliwe dzięki otwarciu w Ciechanowie nowego przedszkola. Dodatkowe miejsca dla dzieci, które stworzono w nowym budynku przy ul. Szwanke, pozwalają na zagospodarowanie zwolnionej przestrzeni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 (ul. Batalionów Chłopskich 4). Tam działała będzie nowa, kolejna już grupa dla dzieci do lat 3.

Wsparcie miasta dla osób posiadających małe dzieci to działanie własne samorządu. Prowadzenie żłobka przez miasto nie jest objęte subwencją czy dotacją z budżetu państwa. Kwota, którą Ciechanów w 2021 r. przeznaczył na funkcjonowanie żłobka to prawie 1,3 mln zł, z czego z państwowego programu Maluch+ miasto otrzymało zaledwie nieco ponad 20 tys. zł. Za pobyt dziecka każdy rodzic płaci 300 zł miesięcznie oraz stawkę żywieniową. Warto zaznaczyć, że rodzice mogą ubiegać się o zwrot opłaty za żłobek z ZUS.

Działalność żłobka jest stale rozwijana. Do 2014 r. funkcjonowała tam jedna grupa z 21 miejscami. W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych przez władze miasta w 2015 r. doszło do rozbudowy placówki i zwiększono liczbę miejsc o 100%. Duże zainteresowanie mieszkańców miało wpływ na kolejne decyzje o wzroście liczby miejsc do 61, a następnie do 76.

Od 30 sierpnia dyrektorem placówki jest Justyna Piskorz-Bieńkowska, która okazała się najlepszą kandydatką w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Ciechanów. Zarówno jej doświadczenie zawodowe, jak i wykształcenie są ściśle związane z pracą z dziećmi.

Ciechanów dofinansowuje też miejsca dla najmłodszych w prywatnych żłobkach. Na każde dziecko, które aktualnie uczęszcza do placówki prywatnej dyrekcja otrzymuje miesięcznie dopłatę od miasta.

Od 1 września 2022 r. zmienią się przepisy dotyczące wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla jednostek niepublicznych, w tym: podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.

Kwota dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki wzrasta z 200 zł do 275 zł, dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce – ze 100 zł do 140 zł, a dla dziennych opiekunów – z 50 zł do 70 zł.

Dotacje celowe, o których mowa powyżej są przeznaczone na sprawowanie opieki nad dzieckiem, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z wyłączeniem wydatków związanych z wyżywieniem i wydatków poniesionych na inwestycje.

Skip to content