Osobom zainteresowanym kupnem mieszkania z zasobów komunalnych z bonifikatą został tylko miesiąc na złożenie wniosku. Przy zakupie dotychczas wynajmowanego od miasta lokalu można uzyskać nawet 70% zniżki.

Wnioski można składać tylko do końca czerwca 2022 roku. To okazja dla osób, które dotychczas wynajmowały mieszkania z zasobów komunalnych miasta, aby przy zakupie uzyskać znaczną zniżkę.

Cenę lokali ustala rzeczoznawca majątkowy. W przypadku, gdy najem wnioskodawcy trwa powyżej 10 lat, podstawowa wysokość bonifikaty wynosi 70%. Jeśli najem trwa powyżej 5 lat, ale nie przekracza 10 lat, to za każdy rok brakujący do 10 lat podstawowa wysokość  bonifikaty jest obniżana o 1%. Jeśli sprzedaży podlegać ma lokal w budynku wybudowanym lub poddanym kapitalnemu remontowi w 1975 roku lub latach następnych, podstawowa wysokość bonifikaty ulega obniżeniu o 10%. Natomiast w przypadku sprzedaży lokalu w budynku poddanym w ostatnich 5 latach remontowi o mniejszym zakresie – podstawowa wysokość bonifikaty jest obniżona od 3 do 5% (skala obniżki jest uzależniona od zakresu remontu oraz terminu jego wykonania). Miasto umożliwia też uiszczenie ceny nabycia w ratach. W takim przypadku podstawowa wysokość bonifikaty jest obniżana o 10%.

Aby uzyskać zniżkę przy zakupie najem wnioskodawcy musi trwać przynajmniej 5 lat. W przypadku zamiany lokali okres najmu liczony jest od daty zawarcia pierwszej umowy najmu.

Osoby ubiegające się o zniżkę są zobowiązane, by udokumentować brak zaległości czynszowych na dzień złożenia wniosku o sprzedaż lokalu.

Wnioski o bonifikaty nie mogą dotyczyć mieszkań znajdujących się w budynku stanowiącym w całości własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Wyłączenie z możliwości ubiegania się o bonifikaty lokali, które znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miejskiej Ciechanów wynika z ostatnio przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia kompleksowych termomodernizacji tych obiektów. Wykaz budynków stanowiących w całości własność gminy znajduje się poniżej tekstu.

Możliwość wykupu mieszkań w Ciechanowie po preferencyjnej cenie przywrócono w 2021 r. Od tamtej pory do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 220 wniosków osób zainteresowanych skorzystaniem ze zniżki. Warto zaznaczyć, że procedura, której finalizacją jest podpisanie aktu notarialnego przez nabywcę zajmuje kilka miesięcy. W części przypadków termin zakończenia sprawy jest przedłużany na prośbę wnioskodawców, aby zapewnić czas konieczny na zgromadzenie odpowiedniej ilości środków pieniężnych na wykup. Do tej pory 55 dotychczasowych najemców lokali komunalnych już zakończyło procedury i podpisało akt notarialny potwierdzający zakup meszkania na własność.

Skip to content