Miasto utworzy kolejne nowe przestrzenie zielone. Na trzech osiedlach powstaną parki kieszonkowe – zagospodarowane i zadbane enklawy, które umożliwią zwiększenie miejsc do wypoczynku i poprawią estetykę przestrzeni publicznej.

Mini parki zostaną utworzone w trzech miejscach Ciechanowa. Na „Blokach” zagospodarowana zielenią zostanie działka nr  ew. 1361/11, położona przy ul. Aleksandra Świętochowskiego. Metamorfozę przejdzie również działka nr ew. 1439/50 zlokalizowana między ulicami Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej. Ponadto w śródmieściu – działka nr  ew. 509/16, położona między ulicami: 11 Pułku Ułanów Legionowych i Mikołajczyka.

Nowe przestrzenie zielone nie tylko poprawią estetykę przestrzeni publicznej, ale będą stanowiły nowe, atrakcyjne miejsca do wypoczynku dla mieszkańców. Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie też na środowisko naturalne.

W pierwszej kolejności opracowana będzie dokumentacja projektowa. Następnie po uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i niezbędnych uzgodnień, rozpocznie się budowanie alejek spacerowych, przy których ustawione będą elementy małej architektury (ławki, kosze, pergola). W parkach nasadzona będzie niska roślinność ozdobna, pojawią się też platany klonolistne.

Skip to content