Ratusz przystępuje do odnawiania miejskiego targowiska przy ul. Płońskiej. Powstanie tam otwarty plac targowy, częściowo zadaszony i wkomponowany w nowy budynek handlowo-usługowy. Kompleks będzie ekologiczny i zaopatrzony w nowoczesne rozwiązania technologiczne, pozwalające na oszczędność w zużyciu energii. Dziś (6 grudnia) podpisano umowę na wykonanie inwestycji.

Przy ul. Płońskiej powstanie nowoczesny, ekologiczny obiekt z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe. Dziś (6 grudnia) w ratuszu podpisana została umowa na realizację inwestycji. Zadanie wykona firma REMBUD Sp. z o.o. z Przasnysza. Prace powinny rozpocząć się już w pierwszym kwartale 2023 r. Na okres budowy targowisko odbywające się przy ul. Płońskiej we wtorki i piątki zostanie przeniesione na teren przy ul. Sienkiewicza przy Hali Targowej „Bloki”.

 To jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych, jakie inicjujemy obecnie w Ciechanowie. Obejmie obszar 17 tys. m2. Ten zdegradowany i zaniedbany teren zmieni się wizualnie i funkcjonalnie. Powstanie miejsce, gdzie kupcy znajdą godne, komfortowe warunki do pracy. Czasy są trudne, więc wsparciem dla przedsiębiorców będzie możliwość dzierżawy pomieszczeń za symboliczną złotówkę za m2 przez pierwsze trzy lata – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Centrum „Zielonego Targu” stanowił będzie częściowo zadaszony obszar działający jako rynek. Wokół niego wybudowany zostanie budynek o powierzchni ponad 2,6 tys. m2. W nim znajdą się przestrzenie na działalność handlową i usługową. Pomieszczenia zostały zaprojektowane tak, aby umożliwiać łatwą aranżację lokali i ich dogodny podział ściankami działowymi. Każdy lokal posiadał będzie własny węzeł sanitarny. Rozwiązania uwzględniają potrzeby kupców, zgłoszone przez nich we wstępnej fazie projektowej. Ratusz ogłosi konkurs ofert dla przedsiębiorców chcących prowadzić tam działalność gospodarczą.

Kompleks zaprojektowano jako energooszczędny. Dzięki wentylacji z odzyskiem ciepła, panelom fotowoltaicznym i pompie ciepła można będzie w naturalny sposób pobierać i magazynować energię potrzebną do poprawnego i oszczędnego funkcjonowania obiektu.

Na dachu o powierzchni 1,3 tys. m2 znajdzie się zielony taras z nasadzeniami roślin ozdobnych, po którym będzie można spacerować oraz kawiarnia z 80 miejscami konsumpcyjnymi. Natomiast na terenie wokół budynku pojawią się nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Zamontowany zostanie również zbiornik retencyjny na deszczówkę. Woda zgromadzona z dachu będzie dzięki temu wykorzystywana do podlewania roślin.

Strefa ruchu kołowego będzie oddzielona od pieszego. Pojawią się stojaki na rowery i zapewnionych będzie ponad 90 miejsc postojowych dla samochodów klientów „Zielonego Targu”, aut dostawczych, pojazdów osób handlujących, właścicieli lokali i obsługi technicznej. Parkingi będą wykonane z eko-bruku, co zapewni przepuszczalność wody do gruntu. Cały obszar „Zielonego Targu” zostanie oświetlony.

W projekcie uwzględniono korzystanie z obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym specjalnie przeznaczone miejsca parkingowe i windy.

Wartość inwestycji to 26,5 mln zł. Teren, na którym powstanie „Zielony Targ” został objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ciechanów. W związku z tym miasto będzie aplikowało o refinansowanie nakładów na realizację zadania z funduszy unijnych po ich uruchomieniu oraz ogłoszeniu właściwych naborów.

Skip to content