Na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie powstanie kolumbarium mieszczące prawie 3 tysiące urn. 30 listopada miasto podpisało umowę na jego wybudowanie. Inwestycję wykona w ramach koncesji Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie, które będzie również odpowiedzialne za sprzedaż miejsc pochówków urnowych. Ustalono już cenę nisz.

Postulaty w sprawie powstania kolumbarium kierowali mieszkańcy. Stało się to uzasadnione rosnącą liczbą tzw. pochówków urnowych. Pierwszy etap budowy zostanie zrealizowany już w 2023 r. za budynkiem administracji cmentarza przy ul. Gostkowskiej, na terenie, na którym aktualnie nie ma grobów. Miejsce ma mieć ekumeniczny, wielowyznaniowy charakter.

30 listopada ratusz zakończył postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na wybudowanie kolumbarium. Uzyskało ją Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Spółka zajmie się opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonaniem pierwszego etapu prac budowlanych.

Docelowo wybudowanych zostanie 8 zestawów modułów kolumbarium, zawierających łącznie 720 nisz, umożliwiających umieszczenie do 4 urn w każdej z nich. Łącznie to 2 880 urn. W pierwszym etapie realizacji prac PUK wykona 30 modułów (łącznie 180 nisz na urny, każda na maksymalnie 4 urny). Moduły kolumbarium będą zestawione ze sobą w równoległe ciągi. Zostaną osłonięte od góry, frontu i z tyłu płytami z granitu. Frontowe płyty kamienne będą dzielone na indywidualne tablice epitafijne (odrębna tablica dla każdej niszy).

Zespół kolumbariów będzie wpisany w zastany układ drzew znajdujących się na terenie dwóch kwater cmentarza. Pojawią się nasadzenia roślin pnących. Elewacja kolumbariów będzie oświetlona przy pomocy naświetlaczy liniowych led niskiej mocy, wbudowanych w podłoże, a korony okazałych drzew oświetlą oprawy parkowe wbite w grunt. Nawierzchnia będzie wykonana z mieszanki żwirowej na zagęszczonym podłożu naturalnym. Odwiedzający miejsca pochówku będą mieli do dyspozycji ławy z betonu z drewnianym siedziskiem oraz dwa punkty czerpania wody z przyłączami.

Sprzedażą miejsc pochówków urnowych w kolumbarium zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. Opłata za niszę w kolumbarium to 7011 zł. Mowa tu o niszy przeznaczonej do pochowania więcej niż jednej osoby.

Dla porównania opłata za samo udostępnienie miejsca bezpośrednio pod pochówek w grobie murowanym na cmentarzu komunalnym to 2 tys. zł (mowa o miejscu pod grób 4-osobowy, dwupoziomowy). W tym przypadku dodatkowo konieczne jest poniesienie wysokich kosztów związanych z wykonaniem pieczary, a następnie wykonaniem i montażem pomnika. Aktualnie sięgają one nawet kilkunastu tysięcy złotych. 

W przypadku kolumbarium tego typu koszty nie występują. W ramach zakupu niszy dysponent otrzymuje dodatkowo usługę sprzątania okolicy, to jest całego kompleksu kolumbariów.

Skip to content