Jezdnia ul. Św. Franciszka na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Anny w kierunku południowym ma nową i równą nawierzchnię. To blisko 300 m drogi stanowiącej ważny ciąg komunikacyjny dla osiedla.

W pierwszej kolejności wykonano profilowanie nawierzchni gruntowej, następnie wałowanie. Nowa nawierzchnia wykonana z frezu asfaltowego o gr. 10 cm jest uszczelniona poprzez powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

W ubiegłych latach na osiedlu „Płońska” remont przeszły ul. Św. Krzysztofa i fragment ul. Rzeczkowskiej. W lipcu 2021 r. wykonano remont odcinka ul. Św. Anny (od ul. Św. Franciszka do ul. Św. Stanisława Kostki). Zakres robót polegał na utwardzeniu nawierzchni destruktem asfaltowym z warstwą powierzchniowego utrwalenia.

W rozbudowującej się części osiedla systematycznie prowadzone są też inwestycje w oświetlenie, które zwiększa bezpieczeństwo i poprawia komfort mieszkańców.

Skip to content