Utalentowani artystycznie uczniowie ciechanowskich szkół otrzymali stypendia na 2022 r. Przyznane gratyfikacje finansowe mają na celu wspieranie młodzieży oraz zachęcenie ich do rozwijania swoich zdolności. W tym roku dwukrotnie zwiększono ogólną pulę środków oraz wydłużono okres przyznawania stypendium z 10 do 12 miesięcy.

Stypendia są przyznawane przez prezydenta Ciechanowa od 2018 roku. Otrzymują je uczniowie ciechanowskich szkół lub uczniowie mieszkający w Ciechanowie, którzy wybitnie wyróżniają się talentem artystycznym i uzdolnieniami w zakresie twórczości artystycznej oraz promują miasto swoimi osiągnięciami. Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.

To pierwszy rok, w którym motywujące do rozwijania talentów stypendia będą wypłacane przez wszystkie miesiące w roku, a nie jak do tej pory –  z wyłączeniem wakacji. Gratyfikacje otrzyma ośmioro uczennic i uczniów.

Tegorocznymi stypendystami prezydenta Ciechanowa zostali:

  • Wiktoria Żerek – I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego,
  • Kaja Grzelak – Szkoła Podstawowa nr 5 im. S. Broniewskiego,
  • Kacper Żerdziewski – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego,
  • Aniela Stypik – Szkoła Podstawowa nr 5 im. S. Broniewskiego,
  • Olaf Wszeborowski – Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. Sendlerowej,
  • Piotr Gerwatowski – Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. Sendlerowej,
  • Gabriel Staszewski – I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego,
  • Aleksandra Moczulak – Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się same zainteresowane osoby (jeśli są pełnoletnie), rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, a także instytucja kultury lub stowarzyszenie twórcze.

Skip to content