Miasto skierowało skargę do premiera Mateusza Morawieckiego ws. braku dostępności węgla typu kostka. 46% wszystkich wnioskujących mieszkańców Ciechanowa zadeklarowało chęć zakupu właśnie tego rodzaju węgla. Od 24 listopada miasto sprzedało 194 tony węgla orzecha i 89,5 tony węgla groszku. Ponadto na podstawie zleconych badań przez PEC Ciechanów ratusz reklamuje u rządowej spółki PGE Paliwa jakość nowej dostawy węgla orzecha. Z uwagi na wykazaną niską wartość energetyczną i wysoki poziom uziarnienia sprzedaż orzecha z nowej dostawy nie jest realizowana. „Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż medialne zapewnienia dotyczące dostępności węgla i jego dobrej jakości” – pisze w skardze do premiera sekretarz miasta Adrianna Saganek.

Ratusz uruchomił sprzedaż preferencyjną węgla 24 listopada. Dotychczas do Ciechanowa przyjechały trzy transporty węgla. Miasto sprzedało już 194 tony orzecha i 89,5 tony groszku. Planowane są kolejne transporty tego sortymentu. Mieszkańcy wnioskują jeszcze o 207,5 tony orzecha i 178,5 tony groszku. Zakup węgla kostki zadeklarowało 460 gospodarstw domowych. Liczba złożonych przez ciechanowian wniosków przekłada się na zapotrzebowanie w ilości 700 ton na ten rodzaj węgla. Do tej pory, mimo licznych interwencji, rządowa spółka PGE Paliwa nie umożliwiła dostarczenia ciechanowianom węgla kostki, o który wnioskowała prawie połowa osób. Ten rodzaj surowca nadal nie jest dostępny w składzie węglowym w Braniewie, przy granicy polsko-rosyjskiej, wskazanym dla Ciechanowa. W związku z zaistniałą sytuacją, ratusz skierował do premiera Mateusza Morawieckiego skargę.

– Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż medialne zapewnienia dotyczące dostępności węgla i jego dobrej jakości. Mając na uwadze, że jesteśmy w trakcie sezonu grzewczego, kiedy to temperatura spada nawet do -15°C, taka sytuacja jest niedopuszczalna. Zwracam się z wnioskiem o pilną interwencję Pana premiera w zakresie dostępności i jakości oferowanego paliwa przez spółki Skarbu Państwa pisze w skardze do premiera sekretarz miasta Adrianna Saganek, która w ratuszu nadzoruje proces sprzedaży węgla mieszkańcom.

Miasto wstrzymało też przekazanie mieszkańcom kolejnego, trzeciego transportu węgla. Każde z dotychczasowych zamówień przechodziło badania jakości surowca. Kontrole do tej pory były poprawne. Jednakże badania zlecone 12 i 13 grudnia firmie zewnętrznej przez miejską spółkę PEC Ciechanów Sp. z o.o. wykazały, iż węgiel oferowany aktualnie przez państwową spółkę PGE Paliwa ma niską wartość energetyczną (dla węgla o sortymencie 25+ mm – tzw. orzech aktualnie wynosi 23 209 kJ/kg). Surowiec w poprzedniej dostawie o tym sortymencie posiadał wartość energetyczną na poziomie 26 261 kJ/kg, a więc widoczny jest spadek wartości opałowej z dostawy na dostawę. Również wyniki analizy uziarnienia aktualnego, nieprzekazanego mieszkańcom zamówienia będą przedmiotem reklamacji składanej przez miasto. Prawie 30% zawartości frakcji poniżej 25 mm (tzw. podziarno) świadczy o tym, iż jest to węgiel niezgodny z obowiązującymi normami uregulowanymi rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, gdzie norma dla podziarna w ww. sortymencie wynosi max. 10%.

Zasady dystrybucji surowca przez samorządy reguluje ustawa. Miasto nie ma wpływu na to, jaki rodzaj węgla, ani w jakim terminie udostępni spółka państwowa PGE Paliwa, wyznaczona jako podmiot realizujący dostawy dla Gminy Miejskiej Ciechanów.

Skip to content