Bank Żywności w Ciechanowie przy wsparciu miasta zaangażuje społeczności ciechanowskich osiedli do wypracowania rozwiązań ograniczających skalę marnowania żywności i poszukiwania dobrych praktyk „Zero waste”. Grupa inicjatywna stworzona z aktywistów, społeczników, przedstawicieli biznesu i samorządu przygotuje też lokalną kampanię edukacyjną na temat idei niemarnowania i zrównoważonej konsumpcji. Zadanie będzie realizowane w ramach współpracy lokalnych Banków Żywności z pięcioma miastami w kraju.

Celem projektu „#Społeczności nie marnują” jest promocja idei „Zero waste” na szczeblu lokalnym oraz budowanie dialogu z samorządem na rzecz uwzględnienia tego typu działań w politykach publicznych. W mieście zadanie zainicjował Bank Żywności w Ciechanowie, który także w tym roku będzie realizował zadania na rzecz lokalnej społeczności m.in. w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Działający w mieście aktywiści, społecznicy, przedstawiciele biznesu oraz samorządu wspólnie z animatorem z Banku Żywności w Ciechanowie stworzą grupę inicjatywną, której zadaniem będzie zaangażowanie lokalnych społeczności pięciu ciechanowskich osiedli do podjęcia działań ograniczających skalę marnowania zasobów. Prace grupy będą miały na celu zidentyfikowanie problemów i znalezienie proekologicznych rozwiązań oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie „Zero waste” i zrównoważonej konsumpcji. Ważnym elementem projektu jest budowanie dialogu z samorządem na rzecz uwzględnienia tego typu działań w politykach publicznych.

Do uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Federacji Polskich Banków Żywności w ramach programu Aktywni Obywatele − Fundusz Krajowy zaproszono pięć spośród trzydziestu dwóch działających w Polsce Banków Żywności: BŻ w Ciechanowie, BŻ im. M. Edelmana w Łodzi, Kielecki Bank Żywności, BŻ w Olsztynie oraz Bank Żywności SOS w Warszawie.

Powstanie też kampania edukacyjna dotycząca tematyki niemarnowania zasobów oraz e-book, w którym znajdą się analizy doświadczeń wszystkich pięciu miast biorących udział w projekcie.

Zadanie wpisuje się w miejską politykę z zakresu ekologii i ochrony zdrowia. W ostatnich miesiącach Bank Żywności w Ciechanowie przy wsparciu ratusza organizował m.in. obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości o Stratach i Marnowaniu Żywności (29 września) i program edukacyjny realizowany w szkołach pod hasłem „Ciechanowski Tydzień Niemarnowania”.

Ciechanów promuje też foodsharing, czyli dzielenie się wartościowym jedzeniem z osobami potrzebującymi w ramach lokalnej społeczności. Przy budynku MOPS (ul. Sienkiewicza 32D) miasto udostępniło Ciechanowską Jadłodzielnię. Do oznaczonej lodówki można całodobowo oddawać jedzenie, które nadaje się do spożycia. Skorzystać z niego może nieodpłatnie każdy chętny.

Skip to content