Od 28 listopada ratusz umożliwi ustawowo uprawnionym osobom zakup do 1,5 tony węgla po preferencyjnej stawce. W Ciechanowie surowiec będzie sprzedawany w cenie niższej niż maksymalna, tj. 1900 zł za tonę. Procedura sprzedaży będzie realizowana poprzez indywidualne kontakty pracowników ratusza z osobami, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny. Odbiór węgla będzie odbywał się na terenie PEC przy ul. Tysiąclecia 18. Przedstawiamy szczegółową instrukcję postępowania przy zakupie.

Gmina Miejska Ciechanów od 28 listopada uruchamia sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych w cenie 1900 zł za tonę. Tzw. zakup preferencyjny przysługuje osobom fizycznym, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego. W tym roku (do 31 grudnia) można będzie kupić maksymalnie 1,5 tony węgla z przeznaczeniem dla swojego gospodarstwa domowego.

W celu usprawnienia realizacji zadania ratusz już przeprowadził nabór wniosków. Na ten moment zainteresowanych zakupem jest ponad 800 właścicieli gospodarstw domowych.

Osoby, które już złożyły wniosek do Urzędu Miasta Ciechanów nie muszą przychodzić do ratusza, by uzgodnić termin zakupu. W zależności od ilości węgla, który udostępni miastu rządowa spółka, pracownicy Urzędu Miasta będą bezzwłocznie (zgodnie z kolejnością złożonych wniosków) kontaktować się z zainteresowanymi w celu uzgodnienia terminu płatności i odbioru paliwa.

Właściciele gospodarstw domowych będą następnie zobligowani do wniesienia opłaty za węgiel (kartą lub gotówką) w kasie Urzedu Miasta lub dokonania przelewu elektronicznie. Potem należy skontaktować się z miejską spółką Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w celu uzgodnienia terminu odbioru węgla: Dział Logistyki, tel. +48 661 434 377; email: wegiel@pecciechanow.pl. Przy odbiorze należy posiadać potwierdzenie zapłaty za opał (otrzymane w ratuszu po dokonaniu wpłaty lub wydrukowane potwierdzenie przelewu).

Zgodnie z przepisami, sprzedaż preferencyjna nie obejmuje kosztów transportu opału z punktu jego odbioru do gospodarstwa domowego kupującego oraz nie obejmuje pakowania węgla. Osoby zainteresowane takimi usługami będą mogły skorzystać z oferty wsparcia PEC zgodnie z obowiązującym cennikiem (www.pecciechanow.pl).

Mieszkańcy uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o zakup preferencyjny opału mogą zrobić to kontaktując się z Urzędem Miasta Ciechanów. Wzór wniosku znajduje się poniżej informacji. Następnie procedura zakupu będzie analogiczna, jak powyżej. Co oznacza, że po złożeniu wniosku należy czekać na kontakt telefoniczny od pracownika ratusza.

Zasady dystrybucji węgla przez samorządy reguluje ustawa. Miasto nie ma wpływu na to, jaki rodzaj surowca, ani w jakim terminie udostępni go spółka państwowa PGE Paliwa, wyznaczona jako podmiot realizujący dostawy dla Gminy Miejskiej Ciechanów.

Na ten moment PGE Paliwa dysponuje w asortymencie wyłącznie tzw. groszkiem i orzechem. W tej chwili nie ma możliwości zakupu tzw. kostki – opału o większej granulacji, o który wnioskowało ponad 50% osób uprawnionych w Ciechanowie.

Próbki opału przeznaczonego do sprzedaży będą dostępne w Urzędzie Miasta Ciechanów (Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1).

Cena 1900 zł za tonę dla mieszkańca została ustalona po przeliczeniu kosztów obsługi oraz tranposportu. Miastu wyznaczono odległe miejsce odbioru węgla, tj. w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie), przy granicy polsko-rosyjskiej.

Skip to content