14 lutego rozpocznie się nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 2 przy ul. K. Szwanke 11. Dzieci będą mogły uczęszczać do niego od 1 września 2022 r. Rekrutacja obejmie maluchy w wieku od 3 do 5 lat, a także 6-latki, które odbywać będą obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

W budowanym przez miasto nowym przedszkolu w Ciechanowie, zlokalizowanym przy ul. Karola Szwanke 11, w tym roku edukację przedszkolną rozpocznie około 150 dzieci w wieku 3-6 lat. Miejskie Przedszkole nr 2 będzie czynne 10 godzin dziennie.

Nabór wniosków o przyjęcie dzieci do jednej z 6 grup przedszkolnych będzie trwał od 14 do 28 lutego 2022 r. O przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego mogą ubiegać się dla swoich dzieci rodzice i opiekunowie prawni, zamieszkujący na terenie Ciechanowa.

Do nowej placówki przy ul. Szwanke od września 2022 r. mogą pójść zarówno dzieci, które z opieki przedszkolnej korzystały będą pierwszy raz, jak i te, które obecnie już uczęszczają do publicznych lub niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego.

Dla sześciolatków edukacja przedszkolna jest obowiązkiem. Rodzice muszą zatem zapisać je do wybranej przez siebie placówki przedszkolnej. W przypadku dzieci młodszych (w wieku od 3 do 5 lat) uczęszczanie do przedszkola nie jest obowiązkowe, ale daje wiele korzyści, przede wszystkim rozwojowych.

– Nowe miejskie przedszkole pozwoli wesprzeć rodziców i opiekunów w procesie wychowywania ich pociech w bezpiecznych, nowoczesnych warunkach. Prace są w toku, realizujemy je zgodnie z harmonogramem. We wrześniu do dyspozycji dzieci będzie ponad 1000 m² powierzchni do nauki i zabawy, zagospodarujemy też teren przyległy do budynku – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Miejskim Przedszkolu nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4, gdzie działała będzie Komisja Rekrutacyjna. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście. Druk wniosku o przyjęcie do przedszkola znajduje się poniżej tekstu, wersja papierowa będzie udostępniona także w Miejskim Przedszkolu nr 10.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana 2 marca. Do 4 marca rodzice i opiekunowie będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola przy ul. Szwanke. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci nastpi 7 marca.

Nabór do pozostałych miejskich przedszkoli rozpocznie się po zakończeniu rekrutacji do przedszkola przy ul. Szwanke. Dzieci, które nie zostaną do niego przyjęte, będą mogły uczestniczyć w rekrutacji do pozostałych placówek.

W Ciechanowie aktualnie jest 7 przedszkoli samorządowych (w tym jedno posiadające oddziały integracyjne), do których może uczęszczać ponad 1000 dzieci. Liczba wolnych miejsc jest uzależniona m.in. od deklaracji rodziców dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli o chęci kontunuowania edukacji w danej placówce. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do poszczególnych przedszkoli dostępne będą na stronach internetowych każdego z nich.

Warto zaznaczyć, że dzieci 6-letnie mają także możliwość ubiegania się o miejsce w „zerówkach” w szkołach podstawowych, do których rekrutacja rozpocznie się 21 lutego. Szkoły dysponują możliwością przyjęcia około 300 dzieci 6-letnich.

Wśród kryteriów przyjęcia dziecka do przedszkola miejskiego są między innymi: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka lub członka rodziny, samotnie wychowywanie dziecka, wychowywanie w pieczy zastępczej, ale też fakt uczęszczania rodzeństwa do danego przedszkola, deklaracja rodziców o potrzebie opieki powyżej 5 godzin, fakt zatrudnienia obojga rodziców i ponoszenie przez rodziców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów oraz deklaracja o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień.

Przedszkole jest budowane w nowoczesnej technologii modułowej. Do 4 lutego na w godzinach nocnych (od godz. 23.00 do 6.00 rano) wykonawca będzie prowadził prace montażowe związane z posadowieniem  modułów budynku. W związku z powyższym na ul. Szwanke mogą występować utrudnienia w ruchu.

Całkowity koszt wykonania inwestycji to blisko 11 mln zł, z czego 4 mln zł to dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wsparcia finansowego dla budowy przedszkola dwukrotnie bez uzasadnienia odmówił polski rząd.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola MP2 Ciechanów.docx

Skip to content