Dziś (22 września) miasto przekazało plac budowy wykonawcy. Wiadukt pieszo-rowerowy nad torami połączy ul. Skłodowskiej-Curie z ul. Ceramiczną. Inwestycja jest realizowana we współpracy miasta i PKP oraz z udziałem środków z UE. Pozwoli zlikwidować „dzikie” przejście przez tory, które powstało na „Krubinku” w wyniku likwidacji przejazdu podczas modernizacji linii kolejowej przez koleje państwowe.

Wiadukt pieszo-rowerowy nad linią kolejową w Ciechanowie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zminimalizuje ryzyko nieuprawnionego dostępu do torów, gdzie poruszają się pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto.

– Kiedy rozpoczynaliśmy przygotowania do tej inwestycji kilka lat temu to wiele osób nie wierzyło, że miastu uda się skutecznie przeprowadzić całe zadanie. Nie ukrywam, że napotkaliśmy szereg bardzo licznych problemów na drodze do rozpoczęcia budowy. Inwestycje przy infrastrukturze kolejowej są bardzo wymagające i skomplikowane od strony technicznej. Jednak dzisiaj mamy podpisaną umowę z wykonawcą, przekazany plac budowy, wszystkie pozwolenia w ręku i teraz przechodzimy do momentu oczekiwanego przez wszystkich, czyli faktycznej budowy. Za nieco ponad rok będzie bezpieczniej, szybciej i bliżej – podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Inwestycja jest realizowana na podstawie wcześniej przygotowanej przez ciechanowski ratusz dokumentacji projektowej, którą odpowiednio dostosowano do wytycznych PLK związanych z planami zwiększenia prędkości pociągów do 200 km/h.

Przeprawa przez tory będzie miała prawie 30 metrów. Dostęp osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się ułatwią windy. Rowerzystom – prowadnice dla jednośladów.

Prace potrwają około roku.

Nowy wiadukt zapewni mieszkańcom lepszą komunikację. Budowla połączy nad torami ul. Skłodowskiej-Curie z ul. Ceramiczną. Tam wcześniej, podczas modernizacji linii kolejowej przez koleje państwowe, zlikwidowano przejazd. W wyniku tego między drogami na „Krubinku” powstało „dzikie”, niebezpieczne przejście.

Wartość całej inwestycji to blisko 5,7 mln zł. Jej wykonanie umożliwią środki Gminy Miejskiej Ciechanów, PKP oraz wsparcie funduszy unijnych.

Skip to content