Ruszyły pierwsze prace przy przebudowie ulic: Wrzosowej, Kruczej, Ludowej, Spacerowej i Wędkarskiej. Ulice zyskają nowe nawierzchnie i chodniki. Przebudowę przejdą zjazdy na posesje. Powstanie kanalizacja deszczowa, rozbudowana zostanie kanalizacja sanitarna.

Wykonawca rozpoczął realizację zadania od ul. Wrzosowej. Prowadzone są prace przygotowawcze. W pierwszej kolejności budowana będzie kanalizacja deszczowa. Równocześnie zdejmowana jest stara nawierzchnia drogi.

Ulica Wrzosowa oraz sąsiadujące z nią ulice: Krucza, Ludowa, Spacerowa i Wędkarska zyskają nowe nawierzchnie jezdni z wyniesionymi skrzyżowaniami. Powstaną chodniki z kostki brukowej. Przebudowę przejdą zjazdy na posesje. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, rozbudowę przejdzie kanalizacja sanitarna. Na ul. Ludowej i Kruczej pojawi się nowe energooszczędne oświetlenie, a na ulicach Wrzosowej, Spacerowej i Wędkarskiej przebudowę przejdzie to istniejące. Zwiększy się też bezpieczeństwo pieszych poprzez oświetlenie przejść przez jezdnię.

Inwestycję realizuje Zakład Usługowo Handlowy „KOPTRANS” Witold Piętka. Koszt inwestycji to blisko 15 mln zł.

Skip to content