Ruszyły pierwsze prace przy przebudowie ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Nizinnej i ul. Zagrodowej. Zyskają one nowe nawierzchnie i chodniki. Oświetlone zostaną przejścia dla pieszych. Powstanie kanalizacja deszczowa, przebudowane będą sieci.

Prace rozpoczęły się od ul. Skłodowskiej-Curie. W pierwszej kolejności na skrzyżowaniu z ul. Zagrodową budowana jest kanalizacja deszczowa. Prowadzone są prace związane z montażem głównego kolektora, osadzane są studnie. Równocześnie usuwana jest stara nawierzchnia drogi.

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz sąsiadujące z nią ul. Nizinna i ul. Zagrodowa zyskają nowe nawierzchnie dróg, powstaną też chodniki, przebudowane zostaną sieci: gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna. Zwiększy się też bezpieczeństwo pieszych poprzez oświetlenie przejść przez jezdnię.

Wykonawcą inwestycji jest firma Brukarstwo Paweł Goc. Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł.

Prace potrwają około roku. W trakcie ich prowadzenia obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacji ruchu oraz zmiany w organizacji kursowania autobusów ZKM.

Na tym samym osiedlu miasto wybuduje też nowy wiadukt pieszo-rowerowy, który połączy nad torami ul. Skłodowskiej-Curie z ul. Ceramiczną. Pod koniec września teren budowy został przekazany wykonawcy.

Skip to content