Sygnalizacja świetlna jest czasowo wyłączona. Trwa jej doposażanie w system detekcji rowerzystów, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie przez skrzyżowanie ruchu rowerowego. Inwestycja jest realizowana przez MZDW na podstawie dokumentacji przygotowanej przez miasto.

Montaż systemu detekcji rowerzystów na skrzyżowaniu ulic: 17 Stycznia i Sienkiewicza pozwoli na stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego poprzez połączenie istniejących ciągów rowerowych w obrębie skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ul. 17 Stycznia).

Zadanie jest wynikiem współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów i Wojewodztwa Mazowieckiego. Zgodnie z zawartm porozumieniem miasto zleciło opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych i przekazało do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie celem wyłonienia wykonawcy. Za prowadzone prace odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

W związku z prowadzonymi pracami sygnalizacja jest czasowo wyłączona. Kierowcy i piesi są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do przepisów. Zadanie powinno zakończyć się w drugiej połowie grudnia.

Skip to content