Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński jako przedstawiciel Związku Miast Polskich i Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski” wziął udział w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Spotkanie dotyczyło zmian w prawie oświatowym. Samorządowcy przedstawili argumenty przemawiające za zawetowaniem nowelizacji, która z Sejmu trafiła do prezydenta oraz zadeklarowali chęć wspólnej pracy nad nowymi kompleksowymi zmianami w systemie edukacji, które znajdą pełne poparcie społeczne.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy prawo oświatowe m.in. znacznie zwiększa uprawnienia kuratorów oświaty, czyli urzędników wskazywanych przez administrację rządową. Jednocześnie zmniejsza ona rolę rodziców i samorządów będących organami prowadzącymi szkoły.

– To było merytoryczne i dobre spotkanie. Prezydent Duda rozważa różne scenariusze. Z jego słów wynika, że nie podjął jeszcze decyzji oraz ma poważne wątpliwości, co do ustawy. Jako samorządowcy chcemy bronić naszych szkół przed centralizacją, a w szczególności niezrozumiałe jest pozbawianie rodziców prawa wpływu na szkolną rzeczywistość. Jest wiele innych spraw w systemie oświaty, którymi należałoby się zająć. Tymczasem zamiast rozwiązywać istniejące problemy, tworzy się nowe – mówi prezydent Krzysztof Kosiński.

Samorządowcy przedstawili propozycję powołania specjalnego zespołu przy Prezydencie RP, który miałby zająć się przygotowaniem kompleksowych zmian w prawie oświatowym. Podkreślono konieczność wypracowania nowych rozwiązań, mogących uzyskać wspólne poparcie środowiska nauczycieli, rodziców oraz samorządów.

W spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą udział wzięli przedstawiciele trzech organizacji: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski” (prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, wójt Izabelina Dorota Zmarzlak oraz senator Zygmunt Frankiewicz).

Skip to content