Miasto Ciechanów przygotowuje się na zwiększony zakres zadań i potrzeb oraz pojawiające się sytuacje kryzysowe w związku z militarną napaścią Rosji na Ukrainę. Zgodnie z rekomendacją Związku Miast Polskich, prezydent Ciechanowa powołał w mieście zespół ds. wdrożenia wielopłaszczyznowej pomocy obywatelom Ukrainy.

Powołanie zespołu jest odpowiedzią prezydenta miasta na wydane dziś (25 lutego) rekomendacje Związku Miast Polskich. Jak wskazano w komunikacie ZMP, w związku z eskalacją działań wojennych na Ukrainie możliwy jest znaczny wzrost fali uchodźców z tego kraju. Polskie miasta i gminy muszą się przygotować na tę wciąż niepewną sytuację.

W skład zespołu powołanego przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, mającego na celu wsparcie społeczności ukraińskiej, wchodzi m.in. kierownictwo i pracownicy ratusza oraz przedstawiciele jednostek podległych, w tym m.in. osoby odpowiedzialne za współpracę zagraniczną, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Ponadto do zespołu powołani zostali dyrektorzy jednostek organizacyjnych: Centrum Usług Wspólnych (odpowiedzialnego za dostęp dzieci do przedszkoli i szkół), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (odpowiada za kwestie związane z zakwaterowaniem potencjalnych uchodźców w Hotelu Olimpijskim i w hali sportowo-widowiskowej przy ul. 17 Stycznia). W składzie zespołu znaleśli się też przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie i Straży Miejskiej oraz dyrektorzy dwóch szkół (SP 3 i SP7 – placówek wskazanych jako miejsce mogące zapewnić zbiorowe wyżywienie). Do współpracy zaangażowano również tłumacza języka ukraińskiego. W skład zespołu wszedł także dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Na ten moment rząd poinformował samorządy podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że jest w trakcie przygotowywania różnych form wsparcia i opieki dla uchodźców: w zakresie zakwaterowania, opieki socjalnej, medycznej, a także ofert pracy. Punkty recepcyjne oraz informacyjne mają być tworzone nie tylko przy wschodniej granicy. W ocenie Związku Miast Polskich jest to jednak wczesna faza prac i nie ma jeszcze konkretów ze strony rządowej. Tymczasem do miast już zgłaszają się osoby potrzebujące schronienia.

Skip to content