Będzie druga edycja projektu „Otwórz się na Musical”. Odbędzie się także Festiwal Muzyczny Etno Ciechanów 2022. COEK Studio pozyskał ponad 350 tys. zł na realizację obu zadań. Miejska jednostka kultury otrzymała najwyższe dofinansowanie w kraju w ramach tegorocznego naboru ofert konkursowych.

Druga edycja cieszącego się w ubiegłym roku ogromną popularnością projektu „Otwórz się na Musical” jest już pewna. W ramach konkursu ofert COEK Studio pozyskał 280 tys. zł na przeprowadzenie przedsięwzięcia. Podobnie jak w minionym roku, także teraz miejska jednostka kultury otrzymała najwięcej środków spośród wszystkich aplikujących w konkursie.

„Otwórz się na Musical” to cykl plenerowych pokazów filmowych, na repertuar których składają się popularne filmy muzyczno-taneczne. Projekcjom towarzyszą występy aktorskie, muzyczne, wokalne i taneczne mieszkańców miasta.

Zorganizowane zostaną warsztaty rozwijające zdolności wokalno-taneczno-muzyczne ciechanowian. Projekt ma za zadanie umożliwić wszechstronny rozwój artystyczny dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. To też pomysł na aktywizację społeczną i integrację międzypokoleniową mieszkańców.

– W pierwszej edycji planowaliśmy zorganizowanie warsztatów dla około 70 osób, ostatecznie przyjęliśmy ponad 120. Chętnych było znacznie więcej. W tym roku planujemy rozszerzyć projekt o stworzenie autorskiego musicalu z udziałem uczestników warsztatów. Prośba o kontynuację i próbę stworzenia autorskiego musicalu była przekazywana przez wszystkie osoby biorące udział w zrealizowanym projekcie – zarówno uczestników, jak i instruktorów – powiedziała dyrektor COEK Studio Jolanta Szymańczyk.

Dodatkowo miejska jednostka kultury pozyskała 75 tys. zł z programu ETNO POLSKA na organizację Festiwalu Muzycznego Etno Ciechanów 2022. W mieście odbędą się koncerty muzyki ludowej, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, warsztaty tradycyjnych pieśni ludowych oraz jarmark, podczas którego regionalni twórcy, rękodzielnicy, rzemieślnicy, majstrzy, kupcy i kuglarze zaprezentują swoje wyroby i sposoby ich tworzenia.

Projekt ma na celu wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej i więzi lokalnych, ułatwienie uczestnictwa w kulturze na poziomie subregionalnym, a także przybliżenie dziedzictwa kulturowego Polski i województwa mazowieckiego kilku tysiącom osób.

Łącznie na realizację tych zadań Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 355 tys. zł.

Skip to content