Młodzi przedstawiciele ciechanowskich szkół uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów VII kadencji. Wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Młodzieżowa Rada Miasta została powołana 25 czerwca 2015 r. Składa się z uczniów ciechanowskich szkół. Szkoły organizują wybory, podczas których wyłaniają swoich przedstawicieli. Kadencja rady trwa rok. Funkcję radnego można pełnić od czternastego roku życia.

Działalność rady ma charakter konsultacyjny w sprawach dotyczących młodzieży, edukacji, sportu, kultury i rozwoju miasta. Młodzieżowa Rada Miasta może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Ciechanów jako obserwator, jest głosem doradczym dla radnych, może między innymi zgłaszać wnioski, opiniować projekty uchwał, współpracować przy organizacji młodzieżowych imprez kulturalnych i sportowych. Jej celem są m.in. upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, zapewnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, reprezentowanie interesów młodzieży.

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło 24 listopada, radni Młodzieżowej Rady Miasta złożyli ślubowanie. W wyniku tajnego głosowania Rada wybrała przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz członków komisji rewizyjnej i komisji social media.

Przewodniczą Młodzieżowej Rady Miasta została Anastazja Nawotka z Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza, zastępcą – Zuzanna Wiśniewska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego, sekretarzem – Witold Korpanty z I LO.

Do komisji rewizyjnej wybrano: Kacpra Nazarenko – przewodniczący (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego), Zofię Czarnewicz – członek (Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty  „Dzieci Warszawy”) i Marcela Kalinowskiego (Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki).

Do komisji social media wybrano: Alicję Nowakowską – przewodnicząca (Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza), Laurę Wilczewską – członek (Szkoła Podstawowa nr 5 im. W. Broniewskiego) i Witolda Korpantego – członek (I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego).

W skład Młodzieżowej Rady Miasta VII kadencji wchodzą: Kacper Nazarenko (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego), Zofia Czarnewicz (Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty  „Dzieci Warszawy”), Laura Wilczewska (Szkoła Podstawowa nr 5 im. W. Broniewskiego), Marcel Kalinowski (Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki), Zuzanna Zadrożna (Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II), Juliusz Załuski (Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. I. Sendlerowej), Jakub Kowalski (Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), Aleksandra Michalska, Zuzanna Wiśniewska, Witold Korpanty (I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego), Wiktoria Chojnacka, Zuzanna Wyrzykowska (I Liceum Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 11 Pułku Ułanów Legionowych), Oliwia Falęcka, Gabriel Wójcik (Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema), Alicja Nowakowska, Zuzanna Żakiewicz, Anastazja Nawotka (Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza), Patrycja Damięcka, Mateusz Wołynek (Zespół Szkół Technicznych im. S. Płoskiego).

Skip to content