Na 61. sesji Rady Miasta przedłożona została informacja dotycząca działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie. Radni zadecydowali o organizacji kolejnego wsparcia rzeczowego dla Chmielnickiego – partnerskiego miasta położonego na terytorium objętej wojną Ukrainy. Ponadto na wniosek prezydenta dokonano zmian w tegorocznym budżecie, które będą skutkowały zakończeniem roku bez deficytu, z nadwyżką finansową. Podczas obrad, które odbyły się 27 października rozpatrzono 8 projektów uchwał.

26 października podczas sesji zaprezentowana została informacja dotycząca działalności PEC. Działania spółki mają na celu przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców, którzy korzystają z miejskiej sieci.

PEC przeznaczyło w ostatnim czasie aż 65 mln zł na inwestycje, z czego 26 mln zł pochodzi ze środków pozyskanych przez spółkę w formie dotacji. Realizowane są inwestycje mające na celu ograniczenie zużycia węgla do produkcji ciepła dla mieszkańców. To m.in. budowa nowej elektrociepłowni z kotłem parowym na biomasę i turbiną, budowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji oraz kolejne kogeneracje gazowe. Wszystkie kotły wytwarzające ciepło w PEC wyposażono w instalacje odpylania, co zapewnia wzrost ich efektywności i skutkuje znaczącym (ponad 50%) ograniczeniem emisji ze spalania. Pozwala to również na ograniczenie mocy kotłów na węgiel. Na nowoczesne technologie wymieniane są sieci ciepłownicze. Wykonano modernizację głównej magistrali, która zasila w ciepło systemowe i ciepłą wodę znaczną część odbiorców. Działania PEC mają umożliwić ograniczenie wpływu dynamicznie rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla na cenę ciepła w Ciechanowie. Pozwolą też spółce na istotne zwiększenie swoich możliwości wytwarzania energii elektrycznej. W skali zmiany wartości majątku i skali inwestycji PEC w ostatnich latach jest liderem wśród miejskich spółek. Działania inwestycyjne zapewniły wzrost majątku gminy z 54 mln zł na 76 mln zł  (o 40% rok do roku, a w ciągu ostatnich 7 lat to już 80%), przy zachowaniu poziomu amortyzacji (kosztu inwestycji w cenie ciepła) na podobnym poziomie.

Radni zdecydowali podczas sesji o udzieleniu kolejnej pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Chmielnicki, położonego na terenie objętej rosyjską agresją Ukrainy. Planowane jest przekazanie m.in. dronów oraz agregatów prądotwórczych o łącznej wartości 100 000 zł.

Zmodyfikowana została wieloletnia prognoza finansowa i budżet na 2022 r. Plan został dostosowany do rozstrzygnięć przetargowych, a przeprowadzone zmiany będą skutkowały dla miasta budżetem bez deficytu.

– To będzie trzeci taki rok z rzędu, bez deficytu i z nadwyżką. W bardzo trudnych czasach zachowujemy gospodarność i racjonalność wydatków. Najpierw ograniczenia związane z pandemią, potem wojna za naszą wschodnią granicą i wynikające z niej negatywne konsekwencje gospodarcze. Udało nam się stworzyć coś w rodzaju poduszki finansowej, która jak się okazuje będzie niezbędna w czekającym nas 2023 roku – roku szokujących podwyżek: cen energii, gazu, wzrostu kosztów materiałów i usług, przy jednoczesnym spadku dochodów z PIT, pierwszym takim spadku, spowodowanym rządowymi zmianami – mówił podczas sesji prezydent Krzysztof Kosiński.

Doprecyzowano zasady określające tygodniowy wymiar godzin dyrektorów przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli i pedagogów pełniących kierownicze obowiązki.

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż działki w obrębie Śródmieścia oraz przedłużenie na kolejne 3 lata umów dzierżawy z dotychczasowymi najemcami. Opowiedzieli się też za przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 roku. Program umożliwi odnowienie i ożywienie zaniedbanych terenów. Będzie też podstawą do starania się o środki zewnętrzne z programów krajowych i zagranicznych.

Skip to content