Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego i Fundacji Konrada Adenauera przeprowadzą w Ciechanowie warsztaty obywatelskie. Otwarte spotkanie odbędzie się 10 sierpnia w Paku Nauki Torus.

Miasto we współpracy z dwoma renomowanymi podmiotami: Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego i Fundacją Konrada Adenauera umożliwi mieszkańcom zdobycie cennej wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego. 10 sierpnia w Parku Nauki Torus odbędą się warsztaty dla chętnych, by dowiedzieć się m.in. o tym, jak zostać świadomym obywatelem, w jaki sposób korzystać ze swoich praw i angażować się lokalnie oraz jak zebrać pieniądze na inicjatywy obywatelskie – działalność społeczną. Na miejscu możliwe będzie też skorzystanie z porad prawno-obywatelskich.

Spotkanie będzie składało się z trzech części.

„Razem możemy zrobić więcej!” to warsztat na temat korzyści płynących ze współpracy pomiędzy organizacjami obywatelskimi. Poprowadzą go Stefan Kabat z Fundacji MISO oraz Agnieszka Prokocka z Fundacji Konrada Adenauera. Opowiedzą zebranym o możliwości kooperacji między podmiotami oraz korzyściami, jakie może przynieść dla mieszkańców.

„Crowdfunding – z czym to się je?” wprowadzi zerbanych w tematykę serwisów zbiórkowych, rodzajów crowdfundingu i uwarunkowań prawnych. Ta część spotkania zakłada również omówienie licznych case studies i przykładów na to, jak społeczna aktywność może być wspierana przez społeczne finansowanie. Warsztat poprowadzi Kamil Musielak z Centrum Analiz MISO.

„Obywatel ma prawo – Rzecz o prawach, wolnościach i obowiązkach obywateli” to warsztat o ramach prawnych funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, który przedstawi Maciej Pisz z Fundacji MISO.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00, organizatorzy przewidują, że zajmie około czterech godzin. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Skip to content