Dziś (1 czerwca) rozpoczął się ostatni etap remontu nawierzchni jezdni ul. Kolbego. Prace obejmą odcinek od ul. Z. Jelińskiej w kierunku południowym. Inwestycja umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. W związku z robotami będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace są prowadzone na odcinku od ul. Z. Jelińskiej do posesji nr 61. W pierwszej kolejności wykonawca sfrezuje nawierzchnię asfaltową. Jeszcze w tym tygodniu planowane jest ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni drogi, a w kolejnym warstwy ścieralnej.

W związku z powyższym na ul. Kolbego będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym, a w czasie układania masy ten odcinek jezdni będzie nieprzejezdny. Kierowcy i piesi są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.

Pierwszy etap remontu drogi miasto wykonało dwa lata temu. Nową nawierzchnię zyskał 200-metrowy odcinek od ul. Leśnej do ul. K. Szymanowskiego. W ubiegłym roku wyremontowano odcinek od skrzyżowania z ul. K. Szymanowskiego do ul. Z. Jelińskiej. Sfrezowano jezdnię, wykonano regulacje studni deszczowych i sanitarnych oraz wpustów deszczowych, a następnie ułożono nowy asfalt.

Skip to content