Miasto Ciechanów utrzyma na obecnym poziomie opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych co najmniej przez dwa kolejne lata. Wynosi ona 13 zł od osoby i jest jedną z najniższych w Polsce. System gospodarki odpadami w mieście jest zbilansowany finansowo.

Pomimo rosnących w całym kraju cen, m.in. żywności czy usług, mieszkańcy Ciechanowa niezmiennie będą płacili jedną z najniższych w Polsce opłat za wywóz śmieci. Miesięczna opłata od osoby nadal będzie wynosiła 13 zł. Obowiązywała będzie też ulga na poziomie 1 zł dla osób prowadzących przydomowe kompostowniki w zabudowie jednorodzinnej oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Stawka pozostanie bez zmian co najmniej do końca 2023 roku.

– Pozostawienie opłaty śmieciowej w Ciechanowie na tak niskim poziomie jest możliwe dzięki racjonalnemu i długofalowemu planowaniu całego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów oraz poczynionym przez nas inwestycjom. Miejska spółka zajmująca się odbiorem odpadów, własna instalacja komunalna służąca do przetwarzania odpadów z sortownią i kompostownią oraz nowo wybudowana niecka składowiska – to wszystko daje możliwość optymalizacji kosztów. PUK świadczy też usługi wielu innym miastom i gminom, co umożliwia spółce powiększanie dochodów. Planujemy kolejne inwestycje w tym obszarze związane z zakupem sprzętu, aby wchodzić do następnych samorządów z lepszą ofertą dla mieszkańców – zaznacza prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

13 zł od osoby w Ciechanowie to znacznie mniej niż wprowadzone, często maksymalne stawki, w innych gminach. Te liczone metodą „od osoby” mogą sięgać nawet 38,38 zł. W Warszawie, gdzie od 1 stycznia tego roku opłata za wywóz śmieci liczona jest metodą „od lokalu mieszkalnego”, koszt wywozu śmieci ponoszony przez mieszkańców to 85 zł dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej i 107 zł dla domu jednorodzinnego (niezależnie od tego, czy mieszka w nim np. tylko jedna osoba). Opłata śmieciowa może też być naliczana na podstawie zużycia wody. Wtedy stawka maksymalna to 13,43 zł za metr sześcienny. Natomiast w przypadku opłaty naliczanej od powierzchni lokalu mieszkalnego – to 1,53 zł za metr kwadratowy.

W ogłoszonym przez ratusz przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wpłynęła jedna oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.

Skip to content