Dziś (14 grudnia) rozpoczęła się inwestycja w odnowienie i rozbudowę zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej. Dotychczas nieużytkowany i niszczejący obiekt przejdzie remont i zyska nowe funkcje. Miasto zagospodaruje też ponad 4,5 tys. m2 terenu przy rzecze Łydyni. Prace zajmą nieco ponad rok. Na realizację projektu ratusz pozyskał 4 mln zł dofinansowania.

Dotychczas nieużytkowany i niszczejący, zabytkowy młyn położony w centrum Ciechanowa zmieni swój wygląd i zyska nowe funkcje. Powstanie w nim wielofunkcyjna sala, restauracja, bar letni, pomieszczenia edukacyjne i artystyczne oraz miejsce na start-upy. Przy rzece stworzona zostanie ogólnodostępna, zielona przestrzeń do rekreacji z widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich.

Prace rozpoczęły się 14 grudnia 2022 roku. Obejmą rewitalizację istniejącej części budynku, jego rozbudowę oraz zagospodarowanie terenu o powierzchni ponad 4,5 tys. m2 na cele publiczne. Zakończą się w pierwszej połowie 2024 roku. Wykonuje je wyłonione w przeprowadzonym przez miasto postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PREMIUM” z Ojrzenia. Wartość całego zadania to 23,1 mln zł. Miasto pozyskało 4 mln zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Teren, na którym znajduje się młyn został objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ciechanów. W związku z tym miasto będzie aplikowało o refinansowanie nakładów na realizację zadania z funduszy unijnych po ich uruchomieniu oraz ogłoszeniu właściwych naborów.

 Wykorzystujemy zaplecze historyczne i walory naturalne tego miejsca do wykreowania nowego potencjału dla miasta, jego mieszkańców oraz turystów. Jestem przekonany, że to inwestycja na miarę innego zrealizowanego przez nas projektu, czyli odnowienia wieży ciśnień i budowy parku nauki. Stworzymy kolejną niezwykle atrakcyjną przestrzeń i to w samym centrum miasta, pomiędzy ratuszem a zamkiem, tuż nad rzeką Łydynią – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Rewitalizacja obiektu będzie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami konserwatora. W starej części budynku odnowiona zostanie charakterystyczna, ceglana elewacja. We wnętrzu zachowana będzie unikatowa drewniana konstrukcja. Zachowane zostaną istniejące otwory okienne. Istniejąca oryginalna stolarka okienna przejdzie rewitalizację, ponadto zamontowane będą nowe elementy zapewniające właściwą efektywność energetyczną budynku i nowa stolarka drzwiowa. W całości wymienione będzie pokrycie dachu.

Przy zabytku powstanie nowy budynek, który pomieści salę przeznaczoną na warsztaty artystyczne, salę wielofunkcyjną do organizowania konferencji, wydarzeń kulturalnych oraz eventów biznesowych, restaurację z salami do konsumpcji oraz pomieszczenia dla start-upów. Na piętrze zlokalizowany będzie taras widokowy. Dla spójności architektonicznej całego założenia zastosowana zostanie ograniczona ilość materiałów, które będą powtarzać się wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Nowy budynek obłożony zostanie aluminiowymi lamelami w kolorze mahoniowym na powierzchni ścian i dachu.

Nowe funkcje użytkowe zyska też teren wokół budynków. Powstaną tam trzy strefy dostępne dla mieszkańców i turystów: obszar relaksacyjny (ze ścieżkami dla pieszych, placem zabaw i przestrzenią zieleni), część widokowa i obszar komunikacji kołowej. Na wewnętrznym podwórzu znajdzie się parking dla 37 samochodów osobowych.

Z młyna w stronę rzeki poprowadzi ścieżka kierująca do strefy widokowej na Zamek Książąt Mazowieckich nad Łydynią. Ta część terenu będzie przeznaczona do relaksu nad wodą. Linia brzegowa rzeki zostanie zagospodarowana poprzez budowę tarasu z kamienną posadzką i siedziskami pokrytymi drewnianymi deskami. Stworzona zostanie przestrzeń do wypoczynku oraz miejsce do zabaw dla dzieci. Na pozostałym terenie wykonane będą nowe nasadzenia niskiej zieleni, w szczególności traw ozdobnych oraz roślin pnących na ogrodzeniach terenu. Podlewanie zieleni będzie możliwe dzięki montażowi podziemnego zbiornika retencyjnego na wodę, który zasili automatyczny system nawadniania roślin.

Miasto zabiega o zasilenie kompleksu w energię i oszczędności w kosztach utrzymania obiektu poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Na budowę wiat z OZE pierwotnie nie wyraził zgody konserwator zabytków, którego decyzję ratusz zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd uchylił decyzję konserwatora i aktualnie już trwają prace projektowe niezbędne do wykonania montażu wiat parkingowych, na których umiejscowione mają zostać panele.

W pierwszej kolejności wykonawca prowadzi prace we wnętrzach budynku, polegające na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji. Następnie w najbliższym czasie planowane jest m.in. wykonanie robót porządkowo – rozbiórkowych wewnątrz młyna, izolacji przeciwwodnej murów fundamentowych i zlikwidowanine trzech istniejących budynków gospodarczych.

Budynek po dawnym młynie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ciechanów. Tworzą go dwa segmenty pochodzące z początku XX wieku: jeden położony bezpośrednio przy ulicy, parterowy otynkowany, drugi umiejscowiony za nim, ceglany z trzema kondygnacjami nadziemnymi i płytką piwnicą. Przed wojną młyn skupował i mielił żyto oraz pszenicę. Po niej został opuszczony około 1949 r. W latach 80 i 90 XX wieku, wznowiono jego działalność, lecz na krótko i znów został zamknięty, tym razem na stałe.

Skip to content