Prezydent Ciechanowa przedłożył nowelizację tegorocznego budżetu miasta, która zakłada wprowadzenie nowych działań inwestycyjnych. Było to możliwe dzięki wolnym środkom, oszczędnościom po przetargach oraz pozyskaniu finansowania zewnętrznego.

Zmiany w budżecie Ciechanowa obejmują wprowadzenie zwycięskich zadań w głosowaniu nad Ciechanowskim Budżetem Obywatelskim na kwotę 1,7 mln zł. Ponadto przewidziano budowę oświetlenia w ul. Husarskiej, ul. Kosynierów i ul. Górnej.

W wyniku porozumienia z deweloperami miastu zostanie przekazana darowizna finansowa, która będzie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Szwanke.

Wprowadzono pozyskaną dotację od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na roboty budowlane polegające na przemieszczeniu drewnianego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania. W nowelizacji budżetu uwzględniono grant z Funduszu Naturalnej Energii realizowany przez spółkę GAZ System na realizację projektu „IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem” na opracowanie i utworzenie autorskiej aplikacji mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie pozostawiania śladu węglowego.

Zabezpieczono pieniądze na remont hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7 (naprawa nawierzchni i odnowienie linii oraz zakup tablicy wyświetlającej wyniki). Wprowadzono dotację w wysokości 250 tys. zł dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia.

Dodano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej modernizacji ul. Pułtuskiej od nr 13-31. Projekt ten uzyskał dużą liczbę głosów w Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim, jednakże niewystarczającą do zwycięstwa. Po analizie uznano, iż zasadne jest włączenie zadania do tegorocznego budżetu.

Celem kontynuacji montażu tablic informacji pasażerskiej przy przystankach komunikacji miejskiej przewidziano opracowanie dokumentacji technicznej dla nowych punktów. Nowym zadaniem dodanym do Wieloletniej Prognozy Finansowej (lata 2022-2023) jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do szpitala. Realizacja tej inwestycji objęta jest listem intencyjnym pomiędzy miastem a samorządem Mazowsza.

Projekt zmian w budżecie będzie przedmiotem obrad 31 marca br. podczas sesji Rady Miasta Ciechanów.

Skip to content