Na ul. Gostkowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kargoszyńską i Topolową powstało nowe przejście dla pieszych. Doświetlono je lampami, które zapewniają lepszą widoczność.

Zakończyła się budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gostkowskiej. Przy skrzyżowaniu drogi z ul. Kargoszyńską i Topolową wybudowano dojścia od strony chodnika oraz oznakowanie na jezdni. Zamontowane zostały dwa słupy z latarniami. Oświetlenie zwiększa bezpieczeństwo osób przechodzących przez jezdnię poprzez poprawę ich widoczności dla kierowców.

W tym roku zostaną podobnie doświetlone przejścia na skrzyżowaniu ul. Płońskiej i ul. Rzeczkowskiej oraz w rejonie skrzyżowań ul. Witosa z ulicami Mikołajczyka i ul. Sikorskiego.

Miasto sukcesywnie i systematycznie inwestuje w poprawę bezpieczeństwa pieszych. W ubiegłym roku dodatkowe urządzenia doświetlające zamontowano przy zebrach na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ulicą Harcerską, na ul. Płońskiej, Pułtuskiej i ul. 3 Maja.

Skip to content