Powstanie nowy, alternatywny dojazd do szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie. Około 7,5 mln zł na ten cel przekaże samorząd województwa. Dzięki temu wsparciu miasto zrealizuje cały proces budowlany. Koszty dokumentacji technicznej pokryje ciechanowski ratusz. List intencyjny w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz przewodniczący sejmikowej komisji promocji i współpracy zagranicznej Konrad Wojnarowski.

Nowy dojazd do szpitala będzie bezpieczną alternatywą dla przejazdu karetek pogotowia, które obecnie mogą dotrzeć na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) wyłącznie od strony ul. Powstańców Wielkopolskich. Inwestycja umożliwi dojazd do szpitala od strony ul. Opinogórskiej oraz od ul. Pułtuskiej.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk ta inwestycja to doskonały przykład współpracy między samorządami różnego szczebla.

­– Zawsze pomagamy, gdy tylko budżet na to pozwala. Nowa droga jest potrzebna. Zapewni lepszy dojazd pacjentów do naszego szpitala. Miasto zwróciło się do nas o pomoc finansową i udało się. Przeznaczymy 7,5 mln zł na budowę blisko kilometrowego odcinka drogi, a miasto go wybuduje – dodaje.

– Ta inwestycja usprawni komunikację i zwiększy bezpieczeństwo. Intensywny ruch kołowy w sąsiedztwie szpitala jest związany nie tylko z jego obsługą, ale także ze zlokalizowanymi tuż obok licznymi budynkami wielorodzinnymi oraz szkołą podstawową. Kolejny raz mieszkańcy Ciechanowa namacalnie odczują efekt bardzo dobrej współpracy samorządu miasta i województwa – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Dodatkowo w trakcie realizacji zadania miasto wybuduje też kolejne w Ciechanowie ścieżki rowerowe. Ponadto samorząd wojewódzki przekaże miastu części nieruchomości stanowiących własność województwa, przewidzianych do zajęcia pod planowane zadanie.

­– Wsparcie, które przeznaczamy na realizację tej inwestycji pokazuje, że samorząd województwa wsłuchuje się w głos samorządów lokalnych i mieszkańców regionu, a także reaguje na ich potrzeby. Dobry dojazd do szpitala to przede wszystkim bezpieczeństwo – podkreśla Konrad Wojnarowski, przewodniczący sejmikowej komisji promocji i współpracy zagranicznej.

Przedmiotem podpisanego dziś porozumienia jest określenie intencji stron w zakresie przyszłych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania. Gmina zobowiązuje się do zlecenia i wykonania na własny koszt pełnej dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane, uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii i uzgodnień niezbędnych w procesie projektowym oraz przeprowadzenia budowy.

Skip to content