Prezydent Krzysztof Kosiński przyznał młodym ciechanowskim sportowcom roczne stypendia i nagrody. W 2021 roku dzięki sukcesom zawodniczek i zawodników Ciechanów uplasował się w czołówce na Mazowszu w rankingu dziecięcego i młodzieżowego współzawodnictwa sportowego. Nagrody otrzymali też trenerzy ośmiu klubów.

Roczne stypendia prezydenta zostały przyznane sportowcom, którzy w 2021 r. reprezentowali Ciechanów w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz osiągnęli najwyższe wyniki w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych w ramach Polskich Związków Sportowych, zgodnie z Systemem Sportu Młodzieżowego.

Kwota przyznana na stypendia przez miasto w 2022 r. to 195 000 zł. Stypendia w wysokości od 200 zł do 1100 zł miesięcznie przyznano 46. osobom. Stypendia sportowe będą wypłacane przez wszystkie miesiące roku. Jednocześnie nagrodzonych zostało 19. zawodników z ciechanowskich klubów. Nagrody od prezydenta miasta otrzymali też trenerzy z 8. klubów.

Przyznane stypendia:

 • Patryk Bęben, CLKS Mazovia, 1000 zł
 • Paulina Rutkowska, CLKS Mazovia, 500 zł
 • Milena Rutkowska, CLKS Mazovia, 500 zł
 • Wiktoria Grochowska, CLKS Mazovia, 450 zł
 • Szymon Ziółkowski, CLKS Mazovia, 500 zł
 • Marcin Ziółkowski, CLKS Mazovia, 350 zł
 • Wiktor Czarnomski, CLKS Mazovia, 300 zł
 • Daria Magdalena Młotkowska, CLKS Mazovia, 350 zł
 • Zuzanna Strusiak, CLKS Mazovia, 200 zł
 • Zofia Berlińska, CLKS Mazovia, 400 zł
 • Miłosz Wawrzyszcz, CLKS Mazovia, 350 zł
 • Wiktor Łagoszyn, CLKS Mazovia, 350 zł
 • Nina Poniatowska, CLKS Mazovia, 350 zł
 • Maja Poniatowska, CLKS Mazovia, 250 zł
 • Marek Gugała, CLKS Mazovia, 300 zł
 • Maciej Purzycki, CLKS Mazovia, 250 zł
 • Sebastian Dobrzyniecki, CKS JURAND, 300 zł
 • Paweł Kurkowski, CKS JURAND, 300 zł
 • Adam Mirzejewski, CKS JURAND, 300 zł
 • Jakub Olszewski, CKS JURAND, 300 zł
 • Piotr Ruszkowski, CKS JURAND, 300 zł
 • Damian Rutkowski, CKS JURAND, 300 zł
 • Piotr Wiszowaty, CKS JURAND, 300 zł
 • Piotr Budzich, CKS JURAND, 300 zł
 • Jakub Dzieciątkowski, CKS JURAND, 300 zł
 • Aleksander Kondracki, CKS JURAND, 300 zł
 • Bartłomiej Korczak, CKS JURAND, 300 zł
 • Sylwester Lisicki, CKS JURAND, 300 zł
 • Marcin Smolarek, CKS JURAND, 300 zł
 • Mariusz Smolarek, CKS JURAND, 300 zł
 • Kacper Strześniewski, CKS JURAND, 300 zł
 • Mikołaj Tartas, CKS JURAND, 300 zł
 • Karol Włoczewski, MPKS ORKA, 300 zł
 • Damian Szniter, UKS NIKE, 300 zł
 • Oliwia Olszewska, TKKF PROMYK, 300 zł
 • Karol Falęcki, TKKF PROMYK, 250 zł
 • Bartosz Pawłowski, TKKF PROMYK, 350 zł
 • Paweł Boniakowski, TKKF PROMYK, 200 zł
 • Katarzyna Płoska, TKKF PROMYK, 300 zł
 • Alicja Laskowska, TKKF PROMYK, 400 zł
 • Rafał Płoski, TKKF PROMYK, 350 zł
 • Karolina Królikowska, LKS MATSOGI, 400 zł
 • Jakub Królikowski, LKS MATSOGI, 300 zł
 • Patryk Załęski, LKS MATSOGI, 300 zł
 • Damian Trzaska, KS Ciechan i Szymon Kołecki, 1100 zł
 • Patrycja Jakubiak, CKKK, 200 zł

Nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów dla zawodników:

 • Maciej Stryjek, TKKF PROMYK, 500 zł
 • Bartosz Pawłowski, TKKF PROMYK, 500 zł
 • Piotr Szwejkowski, KSW Szwejkowski&Reduch, 500 zł
 • Karolina Królikowska, LKS MATSOGI, 500 zł
 • Patryk Załęski, LKS MATSOGI, 500 zł
 • Karol Włoczewski, MPKS ORKA, 500 zł
 • Wiktoria Grochowska, CLKS MAZOVIA, 500 zł
 • Nina Poniatowska, CLKS MAZOVIA, 500 zł
 • Patryk Bęben, CLKS MAZOVIA, 500 zł
 • Szymon Ziółkowski, CLKS MAZOVIA, 500 zł
 • Marcin Ziółkowski, CLKS MAZOVIA, 500 zł
 • Daria Magdalena Młotkowska, CLKS MAZOVIA, 500 zł
 • Zofia Berlińska, CLKS MAZOVIA, 500 zł
 • Kamil Cichowski, KS Ciechan i Szymon Kołecki, 500 zł
 • Patrycja Jakubiak, CKKK, 500 zł
 • Krzysztof Szczepański, CKKK, 500 zł
 • Damian Rutkowski, CKS JURAND, 500 zł
 • Kaja Chmielewska, MAZOVIA PROACTIV, 500 zł
 • Julia Chodkowska, I LO w Ciechanowie, 500 zł

Nagrodzeni trenerzy:

 • Zbigniew Grochowski, MPKS ORKA, 1000 zł
 • Wojciech Gesek, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
 • Mirosław Choroś, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
 • Dawid Przybyszewski, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
 • Bartosz Ostrowski, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
 • Patryk Słowikowski, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
 • Ireneusz Pepłowski, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
 • Dariusz Molski, CKS JURAND, 1000 zł
 • Zbigniew Czajkowski, CKS JURAND, 500 zł
 • Andrzej Reduch, KSW Szwejkowski&Reduch, 500 zł
 • Arkadiusz Smółka, KS Ciechan i Szymon Kołecki, 1000 zł
 • Michał Korzybski, LKS MATSOGI,1000 zł
 • Michał Rząsiński, LKS MATSOGI, 1000 zł
 • Paweł Nałęcz, TKKF PROMYK, 1000 zł
 • Damian Suwiński, TKKF PROMYK, 1000 zł
 • Radosław Lisowski, TKKF PROMYK, 1000 zł
 • Wojciech Gołębiewski, CKKK , 500 zł

Sportowiec, który osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w danej kategorii wiekowej, musi spełniać jeden z warunków: brał udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, w Pucharze Europy lub Pucharze Świata (zdobył miejsce od I do VIII, w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej (zdobył miejsce od I do III), został powołany do kadry narodowej w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu, zdobył I miejsce w mistrzostwach młodzików objętych systemem współzawodnictwa, w Mistrzostwach Polski w przypadku gier zespołowych oraz brał udział w rozgrywkach I ligowych prowadzonych przez dany Związek (zdobył miejsce od I do IV).

W rankingu dziecięcego i młodzieżowego współzawodnictwa za 2021 rok miasto zajęło 5 miejsce wśród gmin na Mazowszu i 61 miejsce na 901 sklasyfikowanych gmin w kraju. Wyniki zawodników w określonej dyscyplinie sportowej są przeliczne na punkty w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec.

Miasto także w 2022 roku wspiera organizację treningów i zajęć sportowych dotacjami dla organizacji pozarządowych. W styczniu po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2022 rok związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Na wsparcie klubów sportowych w realizacji działań na rzecz mieszkańców w budżecie zagwarantowano 790 000 zł.

Skip to content