Od 20 do 24 czerwca 2022 r. przyjmowane będą dokumenty aplikacyjne osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Miejskim Przedszkolu nr 2. Nowo budowana przez miasto placówka powstaje przy ul. Szwanke 11 i rozpocznie działalność od 1 września.

Nabór będzie prowadzony na następujące stanowiska: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami do języka angielskiego, nauczyciel wychowania przedszkolnego z uprawnieniami do terapii pedagogicznej, nauczyciel wychowania przedszkolnego z uprawnieniami do logopedii oraz pomoc nauczyciela.

W nowym przedszkolu zatrudnieni zostaną również: sekretarz, intendent, kucharka, pomoc kuchenna oraz woźna oddziałowa.

Rekrutację na wolne stanowiska przeprowadzi dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Dokumenty aplikacyjne od osób ubiegających się o zatrudnienie przyjmować będzie w dniach 20-24 czerwca Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie z siedzibą przy ul. Jesionowej 27. CUW udziela też szczegółowych informacji (nr tel. 23 673 72 72).

Skip to content