We współpracy miasta i PKP oraz z udziałem środków unijnych nad torami kolejowymi na „Krubinku” powstanie wiadukt pieszo-rowerowy. Dziś (31 stycznia) miasto ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji.

Miasto wybuduje wiadukt, który nad torami połączy ul. Ceramiczną z ul. Skłodowskiej-Curie w miejscu, gdzie podczas modernizacji linii kolejowej przez koleje państwowe zlikwidowano przejazd. Dziś rozpoczął się kolejny etap przygotowań do zrealizowania inwestycji. Na podstawie opracowanej przez miasto dokumentacji projektowej wszczęto postępowanie przetargowe. Wyłoniona w drodze przetargu firma zrealizuje zadanie w przeciągu roku od podpisania umowy.

Dokumentacja techniczna przygotowana przez ratusz została dostosowana do nowych wytycznych PLK związanych z planami zwiększenia prędkości pociągów do 200 km/h. Wiadukt, z którego korzystać będą mogli piesi i rowerzyści będzie miał stabilną, masywną formę. Obiekt ma zapewnić bezpieczną, wygodną komunikację dla mieszkańców i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu do torów kolejowych.

Skip to content