W ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 8 zamontowane zostaną nowe urządzenia zabawowe. To realizacja zwycięskiego projektu na osiedlu „Przemysłowym”.

Projekt uwzględnia wyrównanie terenu i wysiew trawy oraz montaż nowych urządzeń: bujaków, huśtawki, zamykanej piaskownicy, zestawów zabawowych oraz elementów małej architektury.

Poprzednią inwestycją zrealizowaną w 2021r. na terenie MP nr 8 był zakup tablic daltońskich, książek, zestawu multimedialnego oraz doposażenie sal. W 2020 r. przeprowadzono modernizację placu zabaw. Wówczas usunięto stare i zniszczone urządzenia, w ich miejsce zamontowano zestaw integracyjny, domek oraz sprężynowca.

Skip to content