21 stycznia odbyła się II Sesja VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów. Działalność rady ma charakter konsultacyjny w sprawach dotyczących, między innymi edukacji, sportu, kultury i rozwoju miasta. Jej celem jest upowszechnianie idei samorządności, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, reprezentowanie interesów młodzieży, a także zapewnianie jej aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

14. radnych Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów obradowało w formule wideokonferencji. Młodzi radni rozmawiali o komunikacji miejskiej, utworzeniu karty miejskiej i oświetleniu przejść dla pieszych. Podjęto też temat dotyczący ogłoszenia konkursu na logo MRM i powołano komisje.

Jako zaproszeni goście w obradach brali udział Zastępca Prezydenta Miasta Iwona Kowalczuk i prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Waldemar Kiciński.

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło 29 listopada Rada wybrała przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Piotr Staniszewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego). Zastępcą przewodniczącego Marta Podlasińska z I LO im. Z. Krasińskiego, a Sekretarzem Anastazja Nawotko (Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego).

Młodzieżowa Rada Miasta została powołana w 2015 r. W tym roku składa się z 19 osób – uczniów ciechanowskich szkół. Kadencja Rady trwa rok, funkcję jej członka można pełnić od czternastego roku życia.

Skip to content