Rada Miasta uaktualniła kryteria ubiegania się o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów. Od 1 stycznia 2023 r. możliwe będzie otrzymanie lokalu przeznaczonego do remontu w zamian za wykonanie go przez przyszłego najemcę. To odpowiedź na liczne wnioski mieszkańców, oczekujących na mieszkanie i deklarujących chęć wykonania remontu mieszkania w zamian za przyspieszoną możliwość najmu.

Na ostatniej sesji Rady Miasta (30 listopada) przyjęta została aktualizacja przepisów dotycząca zasad najmu socjalnego i lokali zamiennych, a także zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

W Ciechanowie od 1 stycznia 2023 r. osoby potrzebujące wsparcia miasta w kwestii zakwaterowania będą miały szansę na szybsze otrzymanie lokalu z zasobów socjalnych i komunalnych w przypadku przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Na ten cel będą mogły być przeznaczone wyłącznie odzyskane lokale, które wymagają przeprowadzenia remontu.

–  Mieszkania komunalne zdawane przez najemców są często zdewastowane i nie nadają się od razu do zamieszkiwania przez kolejne osoby. Przywrócenie lokali do takiej funkcji wymaga nie tylko czasu, ale też nakładów finansowych z budżetu miasta, czyli pieniędzy wszystkich mieszkańców. Chcemy zwiększyć odpowiedzialność osób otrzymujących wynajem mieszkań. Samodzielne poniesienie kosztów remontu zwiększy szacunek do mienia, ale także przyspieszony będzie proces wynajmu mieszkania dla osób oczekujących na listach, które zechcą zgłosić się i przeprowadzić remont z własnych środków –  podkreśla Sekretarz Miasta Ciechanów Adrianna Saganek.

O najem mieszkania w zamian za remont w Ciechanowie będą mogły wnioskować wyłącznie osoby umieszczone na rocznych listach osób ubiegających się o najem mieszkania z zasobu miasta. Pierwszeństwo w najmie będzie przysługiwało osobom umieszczonym na listach z lat wcześniejszych.

Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób o określonych w uchwale dochodach. O możliwości przystąpienia do najmu za remont decydowała będzie również liczba osób w gospodarstwie domowym.

Szczegółowych informacji udziela Referat Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów (pl. Jana Pawła II 6, pokoje 24-26), e-mail: wm@umciechanow.pl, tel. 23 674 92 32.

Skip to content